Poczta UwB Facebook
 
Prodziekani oraz zastępcy dyrektorów instytutów na kadencję 2020-2024 – powołani

Rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert W. Ciborowski wręczył dziś (22.07.2020) powołania prodziekanom wydziałów oraz zastępcom dyrektorów instytutów. Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.

Powołania na prodziekanów naszego wydziału odebrali:

  • dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar – prodziekan ds. nauki
  • dr hab. Tomasz Bajkowski - prodziekan ds. dydaktyki
  • dr Marta Kowalczuk-Walędziak - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
powrót