Poczta UwB Facebook
 

Zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki w weekendy w okresie 1.02 - 28.02.2022

5-6.02.2022 nieczynna
12-13.02.2022 nieczynna
19-20.02.2022 sobota    9:00 - 14:00
niedziela 9:00 - 13:00
26-27.02.2022 nieczynna
Czytaj dalej...

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu studiów, uprzejmie informuję, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego ogłaszam dzień 12 listopada 2021 r. dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

 prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski Rektor UwB ogłosił dzień 2 listopada 2021r. (wtorek) dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania. W związku z powyższym w dniu 04 lutego 2022r. (piątek) zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na wtorek (podstawa prawna Regulamin Studiów
UwB oraz Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 §3 punkt. 4).

prof. dr hab. Mirosław Sobecki
Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

 

Czytaj dalej...

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszam dzień 2 listopada 2021 r. dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania. Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku
w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
REKTOR UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Czytaj dalej...

Szanowni Państwo,

rozkłady zajęć na semestr letni (01.10.2021-04.02.2022) w roku akademickim 2021/2022 zostały opublikowane.

Proszę o regularne sprawdzanie ze względu na możliwe zmiany i aktualizację systemu.

 

Ewa Wieremiejuk
PLANOWANIE I ORGANIZACJA
PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

Czytaj dalej...