Poczta UwB Facebook
 

Naukowe Koło Pedagogiki Specjalnej
wraz z Fundacją AUDIODESKRYPCJA
w Białymstoku
zapraszają na warsztaty nt.

Audiodeskrypcja w pracy
z osobami niewidomymi
i słabowidzącymi”

Termin:   09 grudnia 2022 r. godz. 12.00 – 14.30
Miejsce:  Wydział Nauk o Edukacji, s. A112

Opiekun naukowy Koła Pedagogiki Specjalnej
Mgr Dorota Wyrzykowska-Koda

Czytaj dalej...

Studenci Naukowego Koła Pedagogiki Specjalnej
wraz z opiekunem mgr Dorot
ą Wyrzykowską-Koda
serdecznie zapraszaj
ą na
 
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY,
który odbędzie się
w dniu 14 grudnia 2022 roku .

Dochód zostanie przeznaczony na wsparcie rodzin
z dzie
ćmi z niepełnosprawnością

Miejsce wydarzenia: Wydział Nauk o Edukacji, hol w budynku A

Czytaj dalej...

Wraz z wychowankami i kadrą z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” im. Unii Europejskiej w Goniadzu serdecznie zapraszamy na WYDARZENIE TWÓRCZO - ŚWIĄTECZNE organizowane na Wydziale Nauk o Edukacji!
Przy akompaniamencie kolęd i ciepłej atmosferze będziemy wspólnie tworzyć ozdoby świąteczne

Czytaj dalej...

W dniu 2 grudnia 2022 r. odbyło się Sympozjum Dziekanatów Uczelni Białostockich zorganizowane przez Politechnikę Białostocką. Nasz Wydział reprezentowało liczne grono pracowników administracji, a Kierownik Dziekanatu - mgr Jolanta Kotyńska - była jedną z zaproszonych prelegentek z wystąpieniem na temat wyzwań i trudności w pracy współczesnego dziekanatu. Celem tego sympozjum była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także dyskusja na temat roli dziekanatów i pracowników administracji uczelni wyższych w systemie szkolnictwa wyższego.
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że jest potrzebny wspólny namysł i działania nad współczesnymi wyzwaniami i problemami w pracy dziekanatów, poszukiwanie, testowanie i wdrażanie nowych metod i form pracy (w tym online) oraz korzystanie z doświadczeń i zasobów wiedzy gromadzonych przez jednostki na terenie całego kraju.

Czytaj dalej...

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB zaprasza na III Forum Doktorantów SDNS UwB.

Doktoranci z dyscypliny pedagogika zaprezentują swoje koncepcje 16 grudnia 2022.

Uczestnictwo wymaga rejestracji: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl /z dopiskiem: daty spotkania/

Program

Czytaj dalej...

W listopadzie 2022 roku pracownicy naszego Wydziału (razem z reprezentantami innych jednostek UwB) doskonalili swoje kompetencje w zakresie projektowania uniwersalnego, podczas kilkudniowej wizyty studyjnej w Dublinie. Uczestnicy odbyli kilkanaście spotkań z ekspertami w projektowaniu uniwersalnym, a także mieli możliwość obserwowania dobrych praktyk w tym zakresie w różnych instytucjach edukacyjnych (i nie tylko). Wizyta odbyła się w ramach projektu  „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21), realizowanego na UwB a koordynowanego przez dr. hab. Tomasza Bajkowskiego, prof. UwB - prodziekana NoE ds. dydaktyki.

Czytaj dalej...

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
MSc Hao Lulu

Temat dysertacji:
„A Study on the  Intercultural Competence of English Majors 
in Chinese Universities”

Czytaj dalej...

Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk o Edukacji UwB wraz z Naukowym Kołem Mentoringu i Wolontariatu działającym przy Katedrze Pedagogiki Porównawczej

Zapraszają na Seminarium naukowo-badawcze pt. Wolontariat studencki jako forma samodoskonalenia. Rozwój osobisty, społeczny i zawodowy

6 grudnia 2022 w godz. 9:30–13:00

Aula im. Janusza Korczaka (Budynek C) Wydziału Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20

Czytaj dalej...

Dr Emilia Jakubowska, autorka rozprawy doktorskiej pt. Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej napisanej pod naukowym kierunkiem promotor dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB oraz promotor pomocniczej dr Joanny E. Dąbrowskiej zajęła I miejsce w konkursie, na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uroczysta Gala odbyła się w Warszawie 24 listopada 2022 roku. Nagrodę laureatom wręczali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Strona:     1  2  3  4  5  >  >>