Poczta UwB Facebook
 

Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu

w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku oraz Fundacja Otwartej Edukacji

zapraszają do udziału w XI edycji konkursu

Zaproszenie i regulamin

Czytaj dalej...

Katedra Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza
na VI Seminarium  Naukowe im. Profesora Stanisława Mauersberga nt. „Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego – w 100 rocznicę utworzenia”

16 maja 2022 r.
godz. 10.00
Wydział Nauk o Edukacji,
Budynek C, sala 02 ul. Świerkowa 20, Białystok

program wydarzenia

Czytaj dalej...


Szanowni Państwo,
zapraszam serdecznie na
spektakl profilaktyczny pt. "Wielka Księga Emocji", organizowany przez studentów
Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji "Tabula Rasa",
w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Spektakl odbędzie się
12 maja (czwartek) o godzinie 10.00
w Auli im. Janusza Korczaka
 
Zapraszamy również z grupami studenckimi - to idealna okazja do tego, by zachęcić młodych ludzi do działania i aktywności, a także dać im sposobność do doświadczania tego, co stworzone z myślą o nich...
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w spektaklu o kontakt z
Ewą Demską tel. 501 704 758
 
Z wyrazami szacunku,
mgr Anna Chańko-Kraszewska
Opiekun Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji "Tabula Rasa"
Opiekun Koła Teatralnego "Fajna Ferajna"
Czytaj dalej...

Pracownice Zakładu Edukacji Artystycznej (Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych) podjęły inicjatywę zorganizowania imprezy artystycznej połączonej z charytatywną zbiórką pieniędzy na rzecz walczącej Ukrainy.

Dnia 12.05 2022 r. o godz. 13:00 pokazany zostanie spektakl pt. "Grzegorz Dyndała" (wg. sztuki Moliera), wystawiony przez Studenckie Koło Teatralne "StuKot" w reżyserii mgr szt. Marioli Wojtkiewicz i lic. Tomasza Krynickiego (w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Przed wydarzeniem odbędzie się charytatywna zbiórka pieniędzy. W zamian za datek będzie można otrzymać "Kamień Szczęścia" (drobną pracę malarską na kamieniu) wykonany przez studentki II roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez dr szt. Dorotę Świdzińską (przykładowe "Kamienie Szczęścia" w załączniku).

Impreza odbędzie się w naszej Auli Dydaktyczno-Widowiskowej im. J. Korczaka. Wstęp wolny.

 

Czytaj dalej...

 

 W uniwersyteckiej Galerii Nowe Skrzydło (ul. Świerkowa 20, bud. C) do czerwca 2022 roku prezentowana jest wystawa malarstwa pt. "Kwitnienie", zainspirowanego twórczością wybitnej amerykańskiej artystki Georgii O’Keeffe (1887-1986).
Autorzy prac to zdolne uczennice i uczniowie w wieku 14-18 lat działający w Pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury (Zespół Placówek Oświatowych nr 2) w Białymstoku, kierowanej przez dr szt. Dorotę Świdzińską z Zakładu Edukacji Artystycznej (Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych).

Więcej informacji Edukacja Artystyczna - Uniwersytet w Białymstoku - Facebook

Czytaj dalej...

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie wraz z Partnerami Merytorycznymi Uniwersytetem w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2 realizują działania w zakresie tworzenia szkoły ćwiczeń -miejsca rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

W ramach działań projektu serdecznie zapraszamy studentów na seminaria  wzmacniające kompetencje do pracy w sektorze edukacji.

SEMINARIUM METODYCZNE

11 maja 2022 r. Wydział Nauk o Edukacji

12.00 – 12.15 – Szkoła Ćwiczeń – otwarcie seminarium

12.15 – 14.30 – Inteligencja emocjonalna – Katarzyna Kaczyńska

14.30 – 15.00 – przerwa kawowa

15.00 – 17.15 – Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie  – Barbara Osipczuk 

Czytaj dalej...

Jak poprawnie przygotować wniosek o grant? Jak wygląda ocena wniosków w NCN? Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, które w dniach 11 i 12 maja odbędą się w Białymstoku.

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie badaczek i badaczy na różnych etapach kariery, pracujących w różnych ośrodkach, do udziału w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki i wsparcie ich w przygotowywaniu wniosków o granty NCN. W programie Dni NCN znalazły się otwarte spotkania oraz warsztaty dla wnioskodawców, a także pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Laureaci dotychczasowych konkursów NCN opowiedzą o swoich badaniach prowadzonych dzięki uzyskanym grantom.

Dni NCN to wydarzenie cykliczne, odbywające się za każdym razem w innym mieście. Gospodarzem ósmej edycji jest Uniwersytet w Białymstoku. W gronie współorganizatorów są również inne podlaskie jednostki naukowe: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Czytaj dalej...

Projekt „SP YOUNG: Social Professions For Supporting Youth In A European Solidarity Context” kierowany jest do studentów I stopnia, którzy te wakacje chcieliby rozpocząć w wyjątkowy sposób.

Celem projektu jest doskonalenie oferty dydaktycznej w zakresie pracy z młodymi ludźmi poprzez realizację założeń koncepcji Pozytywnego Rozwoju Młodzieży, a w szczególności poprzez wzmacnianie pozytywnych zasobów wspierających ich rozwój i edukację, budowanie tożsamości w oparciu o zasadę wspólnotowości, wolontariatu, zaangażowanie w życie społeczności lokalnych oraz aktywności prospołecznej (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wielokulturowości we współczesnych społeczeństwach).

Studenci, którzy prześlą zgłoszenia, wezmą udział w certyfikowanym cyklu szkoleń, a następnie w 10-dniowej szkole letniej (26 czerwca - 5 lipca), która odbędzie się w Białymstoku.  Podczas szkoły letniej, wraz ze studentami z Litwy, Łotwy i Szwecji będą realizować wspólnie różnorodne zadania projektowe, zwiedzać region oraz poznawać swoje państwa, ich zwyczaje i kulturę. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Rekrutacja trwa do 22 kwietnia 2022 r. Nie zwlekaj i zgłoś się! Napisz do:

Więcej informacji o projekcie na stronie: young.uwb.edu.pl

Czytaj dalej...

Na podstawie § 12 ust. 3 regulaminu studiów rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski ogłasza, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku dzień 22 kwietnia 2022 r. będzie dniem rektorskim.

Dzień Rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Czytaj dalej...
Strona:     1  2  3  4  5  >  >>