Poczta UwB Facebook
 

Z radością informujemy, iż ukazała się książka autorstwa Agaty Butarewicz-Głowackiej pt. Mentoring jako metoda wsparcia społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne. Niniejsza publikacja podejmuje problematykę mentoringu jako metody wsparcia społecznego. W książce podjęto próbę diagnozy działań opartych na mentoringu społecznym w Polsce, realizowanych w ramach programu Starszy Brat Starsza Siostra, z zastosowaniem strategii badań ilościowo-jakościowych. Praca pogłębia wiedzę naukową z zakresu pedagogicznych efektów działalności mentoringowej w środowisku lokalnym. Książka ta adresowana jest do wszystkich osób zaangażowanych w realizację mentoringu społecznego: mentorów, podopiecznych, koordynatorów wolontariatu i mentoringu, przedstawicieli organizacji zainteresowanych wdrożeniem mentoringu, badaczy zajmujących się tą problematyką, a także profesjonalistów podejmujących działania w systemie edukacji i pomocy społecznej oraz nauczycieli, studentów pedagogiki czy pracy socjalnej.

Czytaj dalej...

SDNS UwB serdecznie zaprasza na spotkanie online w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022.

Spotkanie odbędzie się 25.06.2021 r. o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy Blackbord.

Obowiązuje rejestracja na spotkanie pod adresem: 

szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl

Czytaj dalej...

W dniu 11 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się druga debata online z cyklu: „Resocjalizacja w czasach pandemii" poświęcona funkcjonowaniu zakładów poprawczych. Organizatorem debaty jest Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN (w tym nasi pracownicy: prof. dr hab. Marek Konopczyński i dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB).
Link do rejestracji: Zapisy pod linkiem

Komunikat

Czytaj dalej...

Zapraszamy na IV spotkanie z cyklu "Jakość działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Edukacji" nt. Jak rozwijać własne myślenie projektowe i aplikować  o granty naukowe?

Termin: piątek 11 czerwca 2021 r., godz. 10.15 - 11.45 na platformie zoom

Spotkanie poprowadzi: dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB

Czytaj dalej...

Komisja ds. Rozwoju Młodych Naukowców Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN serdecznie zapraszają na Seminarium Naukowe (on-line) pt. PEDAGOGIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO, 31 maja 2021, godz. 17.00 – 20.00.

W trakcie seminarium odbędzie się dyskusja panelowa poświęcona pedagogiom amatorskiego ruchu artystycznego. Paneliści – praktycy i badacze – rozmawiać będą o dylematach, wyzwaniach i możliwościach amatorskiego ruchu artystycznego w Polsce. Cele seminarium: 1) rekonstrukcja korzeni amatorskiego ruchu artystycznego w ideach pedagogicznych; 2) rozpoznanie współczesnych wyzwań i dylematów płynących dla praktyków i badaczy amatorskiego ruchu artystycznego; 3) ukazanie formacyjnego i sensotwórczego potencjału amatorskiego ruchu artystycznego.

Program

Czytaj dalej...

Z radością informujemy, iż ukazała się książka autorstwa Katarzyny Nadachewicz i Małgorzaty Bilewicz pt. „Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań pedagogiki inkluzyjnej”. Niniejsza publikacja podejmuje problemy związane z szeroko pojętym nurtem edukacji włączającej. Praca pogłębia wiedzę naukową z zakresu funkcjonowania nauczycieli wczesnej edukacji w środowisku inkluzyjnym szkoły. Przedstawia z jednej strony oczekiwania rodziców w stosunku do nauczyciela, a z drugiej opinie nauczycieli na temat wyzwań w codziennej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Książka adresowana jest szczególnie do nauczycieli oraz osób zainteresowanych procesem wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

Czytaj dalej...

Na podstawie § 12 ust. 3 regulaminu studiów rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski ogłasza, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku dzień 4 czerwca 2021 r. będzie dniem rektorskim.

Dzień Rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Czytaj dalej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym webinarium nt. 'Building interconnected teaching for an interconnected world', współorganizowanym przez Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Sarajewie. Webinarium odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, w godz. 12:00 - 13:30 na platformie Zoom. Celem webinarium jest dyskusja i wymiana polsko-bośniackich doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów do rozumienia procesów zachodzących w globalizującym się świecie i funkcjonowania w wieloetnicznych, wielokulturowych i multijęzycznych społeczeństwach. 

Webinarium jest certyfikowane, język spotkania - angielski. Zgłoszenie chęci uczestnictwa via email: noe.international@uwb.edu.pl (imię i nazwisko, afiliacja) do dnia 28 maja 2021 do godz. 15:00. Link do spotkania zostanie przekazany osobom zainteresowanym 31 maja 2021.

Czytaj dalej...

Zaproszenie pdf na Wykład otwarty Pana Profesora Lecha Witkowskiego - 'Wybuchowe idee dla pedagogiki i edukacji (kilka przykładów z moich książek)'W ramach realizacji projektu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów” 01 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 odbędzie się siódme spotkanie z tego cyklu. Wykład pod tytułem „Wybuchowe idee dla pedagogiki i edukacji (kilka przykładów z moich książek)” wygłosi Pan Profesor Lech Witkowski.
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Oddział PTP w Białymstoku, w trybie on-line i odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenie na wykład wymaga wypełnienia i wysłania formularza, który znajduje się pod linkiem kliknij tutaj, do dnia 27 maja br. Osoby, które zgłoszą swój udział w spotkaniu, 28 maja otrzymają link do wykładu. W przypadku problemów technicznych można kontaktować się z Panem Tomaszem Krynickim pod numerem telefonu 85 745 77 50, lub adresem t.krynicki@uwb.edu.pl
Zapraszamy gorąco do udziału w tym przedsięwzięciu i prosimy o rozpropagowanie informacji na ten temat w środowisku akademickim oraz wśród praktyków, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, wychowawców.

Z serdecznym pozdrowieniem,

Prof. dr hab. Agata Cudowska Wiceprzewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji
Koordynator projektu

oraz

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki

Nota biograficzna o Prof. L. Witkowskim

Czytaj dalej...

Katedra Historii i Teorii Wychowania
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

serdecznie zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową
„DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”
organizowaną z okazji 40-lecia
Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-2020)

BIAŁYSTOK, 24-25 MAJA 2021 R.

Partnerem konferencji jest Województwo Podlaskie

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej (YouTube + MS Teams).

Szczegóły dotyczące programu oraz transmisji dostępne są na stronie:
http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl

Program konferencji:
Program

Czytaj dalej...
Strona:     1  2  3  4  5  >  >>