Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA STACJONARNE kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Edukacji
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA STACJONARNE kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Edukacji

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PRACA SOCJALNA - studia stacjonarne pierwszego stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia stacjonarne jednolite magisterskie

PEDAGOGIKA - studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Harmonogram rekrutacji UZUPEŁNIAJĄCEJ na rok akademicki 2021/2022

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

24.08.–16.09. 2021 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

21.09.2021 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

22.09.2021 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

23–24.09. 2021 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

27.09.2021 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

28.09.2021 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

29.09.2021 r.

od godz. 14.30

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – protokoły

30.09.2021 r.