Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Czynności kandydata w procesie rekrutacji

Studia stacjonarne

Kontakt w sprawie rekrutacji - dziekanat A.08 (parter):
telefon: 85 745 74 00   e-mail: maria.sidoruk@uwb.edu.pl 

Studia niestacjonarne

Kontakt w sprawie rekrutacji - dziekanat A.17 (parter):
telefon: 85 745 75 22   e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl