Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia podyplomowe

 Rekrutacja na studia podyplomowe

KROK 1   
Wybierz interesujący kierunek studiów - Oferta studiów podyplomowych 2019/2020

KROK 2    
Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
https://irk-sp.uwb.edu.pl/

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
a) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL)
b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia
c) dokonuje wyboru kierunku studiów

UWAGA!!!! NIE MA OPŁATY REKRUTACYJNEJ
KROK 3 
Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć komplet dokumentów w Dziekanacie Studiów Podyplomowych - pokój A15 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00)
a) podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
b) ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
c) dowód osobisty (do wglądu),
d) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie
 
Zasady kwalifikacji:

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

Kontakt w sprawie rekrutacji  
Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A15
mgr Monika Łukaszuk
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar