Poczta UwB Facebook
 

Naukowe Koło Pedagogiki Specjalnej
wraz z Fundacją AUDIODESKRYPCJA
w Białymstoku
zapraszają na warsztaty nt.

Audiodeskrypcja w pracy
z osobami niewidomymi
i słabowidzącymi”

Termin:   09 grudnia 2022 r. godz. 12.00 – 14.30
Miejsce:  Wydział Nauk o Edukacji, s. A112

Opiekun naukowy Koła Pedagogiki Specjalnej
Mgr Dorota Wyrzykowska-Koda

Czytaj dalej...

Studenci Naukowego Koła Pedagogiki Specjalnej
wraz z opiekunem mgr Dorot
ą Wyrzykowską-Koda
serdecznie zapraszaj
ą na
 
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY,
który odbędzie się
w dniu 14 grudnia 2022 roku .

Dochód zostanie przeznaczony na wsparcie rodzin
z dzie
ćmi z niepełnosprawnością

Miejsce wydarzenia: Wydział Nauk o Edukacji, hol w budynku A

Czytaj dalej...

Wraz z wychowankami i kadrą z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” im. Unii Europejskiej w Goniadzu serdecznie zapraszamy na WYDARZENIE TWÓRCZO - ŚWIĄTECZNE organizowane na Wydziale Nauk o Edukacji!
Przy akompaniamencie kolęd i ciepłej atmosferze będziemy wspólnie tworzyć ozdoby świąteczne

Czytaj dalej...

W dniu 2 grudnia 2022 r. odbyło się Sympozjum Dziekanatów Uczelni Białostockich zorganizowane przez Politechnikę Białostocką. Nasz Wydział reprezentowało liczne grono pracowników administracji, a Kierownik Dziekanatu - mgr Jolanta Kotyńska - była jedną z zaproszonych prelegentek z wystąpieniem na temat wyzwań i trudności w pracy współczesnego dziekanatu. Celem tego sympozjum była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także dyskusja na temat roli dziekanatów i pracowników administracji uczelni wyższych w systemie szkolnictwa wyższego.
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że jest potrzebny wspólny namysł i działania nad współczesnymi wyzwaniami i problemami w pracy dziekanatów, poszukiwanie, testowanie i wdrażanie nowych metod i form pracy (w tym online) oraz korzystanie z doświadczeń i zasobów wiedzy gromadzonych przez jednostki na terenie całego kraju.

Czytaj dalej...