Poczta UwB Facebook
 

Z satysfakcją informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał w ewaluacji jakości działalności naukowej kategorię naukową B+ w dyscyplinie pedagogika.

Kolegium dziekańskie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją działalnością naukową przyczynili się do tego rezultatu. To wynik naszej wspólnej pracy i zaangażowania!

 

Czytaj dalej...

Z radością informujemy, że czasopismo naukowe Creativity. Theories-Research-Applications wydawane na Wydziale Nauk o Edukacji, otrzymało dofinansowanie na działalność na lata 2022 i 2023, w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój czasopism naukowych”.

Składamy serdeczne gratulacje Redakcji Czasopisma!

Czytaj dalej...