Poczta UwB Facebook
 

Na podstawie § 91 . ust. 5 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, wszystkie  informacje o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku.

http://bip.uwb.edu.pl/uwb/oferty-pracy/konkursy-na-stanowisko

Czytaj dalej...