Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

GRUDZIEŃ 2020

Barkley, Russell A. (1949- ).
ADHD :podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2020.
    SYGNATURA : 86180


Barlow, David H.
Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych :poradnik
Sopot :GWP,2020.
    SYGNATURA : 86199


Barlow, David H.
Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych :podręcznik terapeuty
Sopot :GWP,2020.
    SYGNATURA : 86200


Basińska, Małgorzata Anna Redaktor
Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej. / redakcja naukowa Małgorzata Anna Basińska, Izabela Grzankowska. T. 1
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2020.
    SYGNATURA : 86210


Bogart, Julie (1961- ).
Szkoła w domu :opowieść mamy pięciorga dzieci o jej wzlotach, upadkach i przygodach z edukacja domową
Kraków :Wydawnictwo Literackie,2020.
    SYGNATURA : 86135


Bojarska-Sokołowska, Agnieszka.
Pozaszkolne formy edukacji matematycznej :popularyzacja matematyki, interaktywność w kształceniu, kultura matematyczna
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2019.
    SYGNATURA : 86207


Boksa, Ewa.
Systemowy trening językowy - STJ-dysleksja :o rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów dyslektycznych w starszych klasach szkoły podstawowej w ramach edukacji polonistycznej
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86209


Budzińska, Anna.
Skuteczna terapia dziecka z autyzmem :praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2020.
    SYGNATURA : 86131


Chabior, Agata.
Młodzież, dorośli i seniorzy w procesie całożyciowego uczenia się :tradycja i współczesność
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86171


Ciężka, Beata. Redaktor
Evaluation in educational practice / edited by: Beata Ciężka, Agnieszka Rybińska ; translation: POLIGLOTA Biuro Tłumaczeń.
Warsaw :FRSE Publications,2020.
    SYGNATURA : 86056


Denning, Patt (1950- ).
Pokonać nałóg :metoda redukcji szkód w terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© copyright 2019.
    SYGNATURA : 86196


Dodziuk, Anna (1947- ).
Rodzina alkoholowa :jak lepiej ją zrozumieć? : tajniki pracy socjalnej.Cz. 1
Warszawa :Difin SA,2020.
    SYGNATURA : 86189


Drożdż, Michał (1958- ).
Uczeń a współczesne zagrożenia
Lublin :Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,2019.
    SYGNATURA : 3792c/7785c


Dunin-Dudkowska, Anna Redaktor
Antologia bajek, baśni, legend i opowiadań z zadaniami / wybór i opracowanie Anna Dunin-Dudkowska, Agnieszka Trześniewska-Nowak ; ilustracje na okładce i w tekście Katarzyna Wójcik.
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2020.
    SYGNATURA : 7783c/7783c


Dyszak, Andrzej (1956- ).
Kształcenie językowe w szkole podstawowej :rozwinięcie treści podstawy programowej przedmiotu język polski
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2020.
    SYGNATURA : 86170


Felczak, Joanna.
Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86197


Furmanek, Waldemar. Autor
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce / Waldemar Furmanek, Jolanta Lenart, Aleksander Piecuch.
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86168


Iłowski, Stanisław (1901-1978)..
Teatr kukiełek :podręcznik praktyczny
Warszawa :Sztuka,1949.
    SYGNATURA : 86162 H


Jamrożek, Wiesław (1954- ).
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 :szkoły w Wydziale Nowogródzkim
Warszawa :Wydawnictwo IHN PAN :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2018.
    SYGNATURA : 86206


Jancarz-Łanczkowska, Beata.
Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7789c


Jędrzejko, Mariusz.
Cyberzaburzenia, cyberuzależnienia
Warszawa ;Milanówek :Ostrowiec Świętokrzyski :Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ;Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości,2020.
    SYGNATURA : 86181


Kabała, Alicja.
Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym :(wybrane zagadnienia)
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7788c


Kamińska, Janina Zofia (1961- ).
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 :szkoły w Wydziale Litewskim
Warszawa :Wydawnictwo IHN PAN :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2018.
    SYGNATURA : 86202


Karaszewska, Hanna Redaktor
Człowiek w pułapce problemów :psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania / redakcja naukowa Hanna Karaszewska.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2020.
    SYGNATURA : 4c/7784c


Kozłowski, Ryszard (1966- ).
Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka :wybrane zagadnienia
Poznań :Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM,2020.
    SYGNATURA : 86166


Kucharczyk, Izabella.
Samoświadomość emocji i percepcja własna kompetencji społecznych a osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją w wieku dorastania
Warszawa :Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej :Wydawnictwo Naukowe Frel,copyright 2017.
    SYGNATURA : 86208


Kwasiborska-Dudek, Joanna. Redaktor
Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) / redakcja naukowa : Joanna Kwasiborska-Dudek, Danuta Emiluta-Rozya.
Gdańsk :Harmonia Universalis,2020.
    SYGNATURA : 86183


Liberska, Hanna. Redaktor
Psychologia wychowania :wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA,2020.
    SYGNATURA : 86177


Massalski, Adam (1942- ).
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 :szkoły w Wydziale Wołyńskim i Ukraińskim
Warszawa :Wydawnictwo IHN PAN :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2018.
    SYGNATURA : 86205


Matejek, Józefa.
Rodzinna piecza zastępcza :teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7781c


Meissner, Andrzej Redaktor
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 :słownik biograficzny / [redakcja] Andrzej Meissner, Agnieszka Wałęga ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa :Wydawnictwo IHN PAN :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2018.
    SYGNATURA : 86203 dz. I


Morreale, Sherwyn P.
Komunikacja między ludźmi :motywacja, wiedza, umiejętności
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2020.
    SYGNATURA : 85832


Mudrecka, Irena.
Resocjalizacyjna przemiana :warunki, mechanizmy, wspomaganie
Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2018.
    SYGNATURA : 4295c/7787c


Naar-King, Sylvie.
Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna
Warszawa :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2020.
    SYGNATURA : 86191


Nawolska, Barbara.
Dziecko w świecie miary :kształtowanie pojęć : długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7780c


Nawolska, Barbara.
Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej :przedsiębiorczość, neuroedukacja, międzykulturowość
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7790c


Piecuch, Aleksander Antoni (1963- ).
Szkoła XXI wieku :problemy i wyzwania
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86175


Porges, Stephen W.
Teoria poliwagalna :przewodnik
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2020.
    SYGNATURA : 86198


Poussin, Charlotte.
Metoda Montessori do trzeciego roku życia :rady dla rodziców i zabawy dla dzieci na cały dzień
Warszawa :Wydawnictwo RM,©2018.
    SYGNATURA : 86005


Przylipiak, Wojciech.
Czas wolny w PRL
Warszawa :Sport i Turystyka - MUZA SA.,2020.
    SYGNATURA : 86182


Pyrzyk, Ireneusz Red.
Aktualność pedagogii oraz pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej / pod redakcją Ireneusza Jana Pyrzyka.
Włocławek :Kujawska Szkoła Wyższa,2015.
    SYGNATURA : 86167


Ratkowska-Pasikowska, Justyna (1980- ).
Ekspresja seksualna małego dziecka :norma kliniczna a przekonania rodziców i nauczycieli
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86176


Rozbicka, Patrycja.
Inny w świecie Innego :komunikacja, adaptacja, uchodźstwo
Wrocław :Atut,2020.
    SYGNATURA : 86185


Ruszkiewicz, Dorota. Redaktor
Podmiotowość w edukacji / redakcja naukowa Dorota Ruszkiewicz, Katarzyna Szymczyk.
Piotrków Trybunalski :Uniwersytet Jana Kochanowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86173


Rynkowska, Dorota.
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86174


Sadowska-Krajewska, Aleksandra.
To nie jest trudne! :ćwiczenia rewalidacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Gdańsk :Wydawnictwo Harmonia,2020.
    SYGNATURA : P-2786


Skałbania, Barbara. Redaktor
Partnerstwo środowiskowe dla rozwoju dzieci i młodzieży :ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi : raport z badań / redakcja naukowa Barbara Skałbania, Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński.
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86172


Słowacki, Juliusz (1809-1849).
Wybór poezji
Warszawa ;Lublin :[Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"],2009.
    SYGNATURA : 86061


Ślęczka, Ryszard. Redaktor
Szkoła polska od XVIII do XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard Ślęczka, Anna Włoch, Justyna Wojniak.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7782c


Walasek, Stefania (1947- ).
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 :szkoły w Wydziale Poleskim
Warszawa :Wydawnictwo IHN PAN :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2018.
    SYGNATURA : 86204


Weisz, John R. Redaktor
Metody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach / redakcja John R. Weisz, Alan E. Kazdin ; autorzy: Amelia Aldao [i 93 pozostałych] ; tłumaczenie Robert Andruszko.
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 86194


Węglarz, Joanna.
Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży :przewodnik dla terapeutów
Gdynia :Wydawnictwo Harmonia,2020.
    SYGNATURA : 86179


Wlaźlik, Barbara.
Twórczość plastyczna w edukacji przedszkolnej
Poznań :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,2017.
    SYGNATURA : 86136


Wyżga, Olga.
Aktywny zawodowo nauczyciel i jego poczucie jakości życia :wybrane aspekty
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2019.
    SYGNATURA : 6706c/7779c