Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

LISTOPAD 2020

Andrzejewska, Maria (1920-po 1999).
Do zobaczenia w kraju! :splątane losy pewnej rodziny
Białystok :Muzeum Pamięci Sybiru,2019.
    SYGNATURA : 86055


Aronson, Elliot (1932- ).
Człowiek istota społeczna
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2020.
    SYGNATURA : 240


Bieńko, Mariola. Redaktor
Obrazy życia rodzinnego i intymności :książka dedykowana profesor Annie Kwak / redakcja naukowa Mariola Bieńko, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Ewa Wideł.
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2020.
    SYGNATURA : 86127


Borowska, Barbara Redaktor
Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie :teoria i badania / redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka.
Lublin :Wydawnictwo KUL,2019.
    SYGNATURA : 86007


Borowska, Barbara Redaktor
Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie :teoria i implikacje praktyczne / redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka.
Lublin :Wydawnictwo KUL,2019.
    SYGNATURA : 86006


Bosco, Teresio (1931- )..
Ksiądz Bosko wychowawca
Warszawa :Wydawnictwo Salezjańskie,1990.
    SYGNATURA : 86149


Brzezińska, Renata
Co się dzieje w pokoju nauczycielskim? :kultura relacji interpersonalnych
Włocławek :Kujawska Szkoła Wyższa,2018.
    SYGNATURA : 86011


Bystrzanowska, Teofila.
Geriatria / pod red. Jana Rutkiewicza ; [współaut.: Teofila Bystrzanowska et al].
Warszawa :Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,1979.
    SYGNATURA : 86159


Chełkowska-Zacharewicz, Maria. Redaktor
Psychologia muzyki / redakcja naukowa Maria Chełkowska-Zacharewicz, Julia Kaleńska-Rodzaj.
Warszawa :PWN,2020.
    SYGNATURA : 86130


Chutorański, Maksymilian. Redaktor
Rzeczy - kultura - edukacja / pod redakcją Maksymiliana Chutorańskiego i Anety Makowskiej.
Szczecin :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,2019.
    SYGNATURA : 1431c/7772c


Cierpiałkowska, Lidia (1950- ).
Uzależnienie od alkoholu :oblicza problemu
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA,2020.
    SYGNATURA : 86032


Cieśleńska, Beata. Redaktor
Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy / redakcja naukowa Walentyna Łozowiecka, Ewa Wiśniewska, Beata Cieśleńska.
Płock :Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,2017.
    SYGNATURA : 86097


Cori, Jasmin Lee.
Matka niedostępna emocjonalnie :jak rozpoznać i wyleczyć niewidzialne skutki zaniedbania w dzieciństwie
Warszawa :Wydawnictwo Zwierciadło,2020.
    SYGNATURA : 86025


Cudak, Henryk Red.
Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy. / pod red. Henryka Cudaka i Heleny Marzec ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. T. 1
Mysłowice :Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna,2005.
    SYGNATURA : 86158


Czarnecki, Kazimierz (1933- )..
Różnice indywidualne studentów jako problem pedagogiczny nauczycieli akademickich
Sosnowiec :Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas,2012.
    SYGNATURA : 86017


Czarnecki, Kazimierz (1933- ).
Twórcza aktywność profesjologiczna i profesjonalna seniorów polskich
Sosnowiec :Oficyna Wydawnicza "Humanitas" Wyższa Szkoła Humanitas,2018.
    SYGNATURA : 86018


Czerwiński, Kazimierz
Edukacja nieformalna wobec obywatelskości
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2020.
    SYGNATURA : 86013


Denek, Kazimierz Red.
Kształcenie i wychowanie / red.: Kazimierz Denek [et al.].
Sosnowiec :Oficyna Wydawnicza "Humanitas",2011.
    SYGNATURA : 86092


Denek, Kazimierz Red.
Edukacja jutra :XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tomorrow = Bildung von Morgen. / red. nauk.: Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Oleśniewicz ; [tł. na jęz. ang., niem. i ros. Iwona Kresak]. T. 1
Wrocław :Akademia Wychowania Fizycznego :Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo,2009.
    SYGNATURA : 86093


Denek, Kazimierz Red.
Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności / red.: Kazimierz Denek [et al.].
Sosnowiec :Oficyna Wydawnicza Humanitas,2011.
    SYGNATURA : 86094


Denek, Kazimierz Red.
Contemporary education and its contexts / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.].
Sosnowiec :Oficyna Wydawnicza "Humanitas",2011.
    SYGNATURA : 86114


Dijk, Teun Adrianus van Red.
Dyskurs jako struktura i proces :praca zbiorowa / pod red. Teuna A. van Dijka ; przeł. Grzegorz Grochowski ; [red. nauk. wyd. pol. Teresa Dobrzyńska ; wybór tekstów Grzegorz Grochowski].
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2001.
    SYGNATURA : 86118


Dolata, Dorota
Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej :wsparcie społeczne, oczekiwane i otrzymywane
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2019.
    SYGNATURA : 4c/7770c


Dyrda, Mirosław Red.
Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki :praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Dyrdy, Andrzeja W. Świderskiego ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
Siedlce :Siedleckie Towarzystwo Naukowe,2005.
    SYGNATURA : 86072


Dyrda, Mirosław (1945- )..
Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacjami
Warszawa :Wydaw. Naukowe Medium,2004.
    SYGNATURA : 86074


Dyrda, Mirosław (1945- )..
Pedagogika społeczna :wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego
Siedlce :Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,2013.
    SYGNATURA : 86099


Frankl, Viktor Emil (1905-1997).
Człowiek w poszukiwaniu sensu
Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca,2020.
    SYGNATURA : 86123


Galicka, Izabela (1970- ).
Moje życie w "Trakcie"
Warszawa :Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt",2019.
    SYGNATURA : 86065


Gardian-Miałkowska, Renata.
Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej :wybrane obszary i rozwiązania
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86133


Głaz, Stanisław (1952- )..
Doświadczenie religijne
Kraków :Wydaw. WAM - Księża Jezuici,1998.
    SYGNATURA : 86110


Głoskowska-Sołdatow, Małgorzata. Redaktor
Środowisko edukacyjne jako przestrzeń współpracy różnych podmiotów / pod redakcją Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 85976


Górska, Agnieszka Redaktor
Zagrożenia człowieka :między pesymizmem a nadzieją / redakcja Agnieszka Górska, Monika Staszewicz.
Olsztyn :Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP,2019.
    SYGNATURA : 86020


Grom, Bernhard (1936- )..
Psychologia religii :ujęcie systematyczne
Kraków ;Wydawnictwo WAM,2009.
    SYGNATURA : 86111


Gromnicka, Dorota.
Depresja :jak pomóc sobie i bliskim
Warszawa :"Edgard",2020.
    SYGNATURA : 86002


Grotowska, Stella.
Religijność subiektywna :studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych
Kraków :Zakład Wydawniczy "Nomos",1999.
    SYGNATURA : 86104


Haber, Lesław Henryk Red.
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość ? :II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. / red. Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. T. 1
Kraków :AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,2004.
    SYGNATURA : 86089


Haber, Lesław Henryk Red.
Formowanie się społeczności informacyjnej :na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera.
Kraków :Tekst-Graf,2003.
    SYGNATURA : 86073


Helios, Joanna.
Przemoc instytucjonalna wobec dzieci :kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86028


Honegger Fresco, Grazia.
Maria Montessori :historia aktualna
Warszawa :Wydawnictwo Mamania Grupa Wydawnicza Relacja,© 2020.
    SYGNATURA : 85994


Horyń, Jolanta. Red.
Edukacja międzykulturowa - przełamywaniem barier społecznych w szkole / pod red. Jolanty Horyń.
Radom :Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,2012.
    SYGNATURA : 86091


Józefowicz, Anna
Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku :w poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 85964


Kahn, Michael D. (1936- ).
Między terapeutą a klientem :nowa relacja
Warszawa :Wydawnictwo Zielone Drzewo :Instytut Psychologii Zdrowia PTP,2020.
    SYGNATURA : 86015


Kaliszewska, Małgorzata.
Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2018.
    SYGNATURA : 86014


Kaszubska-Dziergas, Patrycja.
Zaangażowanie ojców zastępczych w opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych domach dziecka
Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2020.
    SYGNATURA : 4295c/7769c


Kopik, Aldona.
Konteksty poznawczej gotowości szkolnej dzieci :pół wieku
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2019.
    SYGNATURA : 86122


Kotarba-Kańczugowska, Marta. Red.
Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej / pod red. Marty Kotarby-Kańczugowskiej.
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2012.
    SYGNATURA : P-2784


Kotowski, Stanisław (1938- )..
Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących
Warszawa :Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "TRAKT",2008.
    SYGNATURA : 86064


Kowalik-Paluch, Katarzyna.
Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2020.
    SYGNATURA : 86022


Krajewska, Anna
Teoretyczne, badawcze i praktyczne podstawy dydaktyki akademickiej we współczesnej szkole wyższej
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 86033


Krasoń, Katarzyna.
Kultura wizualna szkoły :szkice o wizerunku nauczyciela i ucznia oraz o potrzebie estetyki przestrzeni nauczania-uczenia się
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2019.
    SYGNATURA : 26c/7765c


Kulikowski, Edward. Autor aranżacji
"Pozwól mi Twe męki śpiewać..." :polskie pieśni pasyjne na chór mieszany a cappella / w aranżacji Edwarda Kulikowskiego ; wstęp: Katarzyna Citko.
Katowice :Wydawnictwo "Muzo" Marcin Łęczycki,2020.
    SYGNATURA : 86140


Kunikowski, Stanisław Red.
Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak ; [rys. Jan Stępień].
Warszawa :[tCHu],2009.
    SYGNATURA : 86053


Louv, Richard (1949- ).
Ostatnie dziecko lasu :jak ocalić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury
Warszawa :Mamania, Grupa Wydawnicza Relacja,© 2020.
    SYGNATURA : 86128


Łozowiecka, Walentyna. Redaktor
Przygotowanie zawodowe człowieka w kontekście procesów motywacyjnych / pod redakcją naukową: Walentyny Łozowieckiej, Ewy Wiśniewskiej, Beaty Cieśleńskiej.
Płock :Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,2017.
    SYGNATURA : 86096


Łukasik, Joanna Małgorzata. Redaktor
W poszukiwaniu dróg :refleksje na kanwie relacji mistrz - uczeń / pod redakcją Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala.
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2020.
    SYGNATURA : 86051


Majchrzyk-Mikuła, Joanna RedaktorAutor wstępu
Działania profilaktyczne wobec dzieci zagrożonych chorobami zakaźnymi w świetle poradników okresu międzywojennego :wybór tekstów / [wybór i wstęp] Joanna Majchrzyk-Mikuła.
Piotrków Trybunalski :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim,2018.
    SYGNATURA : 86012


Matyjas, Bożena. Red.
Człowiek stary w rodzinie :o trudnym problemie przemocy wobec starszych / red. nauk. Bożena Matyjas, Magdalena Gościniewicz.
Kielce :Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Zakład Pedagogiki Społecznej,2011.
    SYGNATURA : 86112


Muszyńska, Jolanta.
Poczucie wspólnotowości i partycypacja społeczna w perspektywie pedagogicznej :casus środowisk wiejskich
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 86039


Ożóg-Radew, Maria. Red.
Bezpieczeństwo i prawa człowieka. / red. nauk. Maria Ożóg-Radew, Ryszard Rosa. T. 2,
Siedlce :Wydaw. Akademii Podlaskiej,2004.
    SYGNATURA : 86083


Pająk, Kazimierz Red.
Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku / Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak (red. nauk.).
Warszawa ;Poznań :Dom Wydawniczy Elipsa,2003.
    SYGNATURA : 86085


Paplińska, Małgorzata. Red.
Pismo Braille'a :z tradycją w nowoczesność / pod redakcją Małgorzaty Paplińskiej.
Warszawa :Fundacja Polskich Niewidomych i Słabo Widzących "Trakt" ,2016.
    SYGNATURA : 86062


Paplińska, Małgorzata.
Skróty brajlowskie w tydzień :program do samodzielnej nauki polskich ortograficznych skrótów brajlowskich I stopnia
Warszawa :Fundacja Polskich Niewidomych i Słabo Widzących "Trakt" ,2016.
    SYGNATURA : 86063


Parlak, Mirosława.
Edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci w wieku przedszolnym :osobista aktywność dziecka
Kielce :Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.,© copyright 2019.
    SYGNATURA : 85628


Pasek, Marzena.
Narkotyki? :na pewno nie moje dziecko!
Warszawa :"Toret",1998.
    SYGNATURA : 86143


Plawgo, Bogusław. Redaktor
Zapotrzebowanie na staże i praktyki w kształceniu zawodowym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego :rekomendacje "Staże" / redakcja naukowa Bogusław Plawgo ; zespół badawczy: Katarzyna Baczyńska-Koc, Ewa Dawdo, Renata Kryńska, Aneta Pełszyńska, Iwona Pietrzak, Kinga Maja Rećko, Małgorzata Wenclik, Justyna Żynel-Etel ; Fundacja BFKK.
Białystok :Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr,copyright © 2018.
    SYGNATURA : 86058


Pryszmont, Martyna (1979- ).
Metodologia jako sztuka wyjścia :podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem
Wrocław :Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,2020.
    SYGNATURA : 86048


Przybysz-Zaremba, Małgorzata. Redaktor
Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej =Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk.
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86137


Raczkowska-Lipińska, Mirosława. Red.
Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmian =The early education of a child in the context of changes / pod red. nauk. Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Józefów :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi,2009.
    SYGNATURA : 86154


Rosa, Ryszard Red.
Wiara, nadzieja i miłość :księga jubileuszowa ks. profesora Edwarda Jarmocha w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej. / red. nauk. Ryszard Rosa, Tamara Zacharuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. T. 1
Siedlce ;Drohiczyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,2013.
    SYGNATURA : 86106


Rosa, Ryszard Red.
Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa :materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Siedlce-Chlewiska 7-8 grudnia 1999 r. / pod red. Ryszarda Rosy.
Siedlce :Akademia Podlaska,1999.
    SYGNATURA : 86076


Rosa, Ryszard Red.
Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie :teoria i jej zastosowanie : materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Siedlce-Chlewiska 5-6 maja 1999 roku / pod red. Ryszarda Rosy.
Siedlce-Chlewiska :Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej,1999.
    SYGNATURA : 86101


Rosa, Ryszard Red.
Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. / pod red. Ryszarda Rosy ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. T. 2,
Siedlce :Wydawnictwo Akademii Podlaskiej,2005.
    SYGNATURA : 86082


Rynio, Alina (1954- ).
Wychowanie do odpowiedzialności :studium teorii i praktyki pedagogiki integralnej
Lublin :Wydawnictwo KUL,2019.
    SYGNATURA : 7173c/7768c


Sajdak-Michnowska, Eulalia. Red.
Filozofia w dydaktyce akademickiej / pod red. Eulalii Sajdak-Michnowskiej.
Słupsk :Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej,2001.
    SYGNATURA : 86084


Skolimowska, Katarzyna.
Podkręć mózg! I wejdź na wyższy poziom nauczania :FitNarzędziownik nauczyciela
Warszawa :Difin SA,2020.
    SYGNATURA : 86129


Słowacki, Juliusz (1809-1849)..
Wybór poezji
Warszawa ;Lublin :Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt",2009.
    SYGNATURA : 86060


Sobolewska-Popko, Agnieszka.
Orientacje życiowe współczesnych matek
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 86036


Starzyński, Wojciech (1943- )..
Faktyczna obecność :jak powołać i prowadzić radę rodziców
Warszawa :Wydawnictwa CODN,2007.
    SYGNATURA : 86139


Szczurek, Józef. Red.
Widzący niewidomym :bezinteresowni, zaangażowani, oddani / pod red. Józefa Szczurka.
Warszawa :Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt",2009.
    SYGNATURA : 86067


Szymczyk, Katarzyna
Pomoc instytucjonalna w zakresie ochrony macierzyństwa i opieki nad dziećmi i młodzieżą w Polsce w okresie międzywojennym.T. 1,
Piotrków Trybunalski :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,2018.
    SYGNATURA : 86016


Świeczyński, Jan
Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki
Warszawa :Wydawnictwa Radia i Telewizji,1986.
    SYGNATURA : 86145


Taraszkiewicz-Kotońska, Małgorzata.
Jak wspierać dzieci w kryzysie? :poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii
Poznań :Święty Wojciech Wydawnictwo,© 2020.
    SYGNATURA : 86003


Tomczyk, Łukasz.
Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans :o siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2018.
    SYGNATURA : 6706c/7767c


Tomczyk, Łukasz. Redaktor
Adults literacies as benefit to inclusion and equity :reports on young adults being NEETs: Estonia, Iceland, Poland and Slovakia / editors Łukasz Tomczyk, Barbora Vaněk ; Department of Social Pedagogy and Andragogy. Pedagogical University of Cracow.
Banská Bystrica ;Cracow :Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Uniwersytet Pedagogiczny,2017.
    SYGNATURA : 85372


Turrell, Sheri L.
Dorastanie bez lęku
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2020.
    SYGNATURA : 86126


Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka =The Act on the Ombudsman for Children = Loi relative au Défenseur des droits de l'enfant = Gesetz über den Kinderrechtsbeauftragten = Zakon od Upolnomočennom po pravam rebënka / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka] ; Rzecznik Praw Dziecka.
Warszawa :Biuro Rzecznika Praw Dziecka,cop. 2013.
    SYGNATURA : 86147


Uszyńska-Jarmoc, Janina. Redaktor
Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji / pod redakcją Janiny Uszyńskiej-Jarmoc.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 85973


Walentynowicz-Moryl, Katarzyna.
Kobiety o doświadczeniu utrudnionej prokreacji
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86024


Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja (1908-1997)..
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...
Warszawa :Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,1988.
    SYGNATURA : 86071


Wenta, Kazimierz Red.
Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna :stan i perspektywy badań / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki.
Szczecin :Agencja Wydawnicza "KWADRA",2004.
    SYGNATURA : 86077


Wiśniewska-Borysiak, Katarzyna Anna. Redaktor
Bajka jako narzędzie w edukacji ekonomicznej w ujęciu interdyscyplinarnym / Katarzyna Wiśniewska-Borysiak (red.).
Warszawa :CeDeWu,2020.
    SYGNATURA : 86042


Włoch, Anna. Redaktor
Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcją Anny Włoch, Justyny Wojniak i Ryszarda Ślęczki.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2019.
    SYGNATURA : 6706c/7766c


Wrońska, Marta. Red.
Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. / Marta Wrońska, Andrzej Zduniak (red. nauk.). 4
Warszawa ;Poznań :Dom Wydawniczy Elipsa,2004.
    SYGNATURA : 86086


Zańko, Piotr.
Pedagogie oporu
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86049


Zaremba, Danuta.
Uczmy dzieci stosować matematykę :poradnik nie tylko dla rodziców
Gliwice :Helion,copyright © 2020.
    SYGNATURA : 86031


Zduniak, Andrzej Red.
Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. / Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak (red. nauk.). 1
Warszawa ;Poznań :Dom Wydawniczy Elipsa,2004.
    SYGNATURA : 86086


Zduniak, Andrzej Red.
Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. / Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak (red. nauk.). 2
Warszawa ;Poznań :Dom Wydawniczy Elipsa,2004.
    SYGNATURA : 86086


Ziółkowska, Beata (1967- )..
Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza :jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych
Gdańsk ;Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2010.
    SYGNATURA : 86160


Żywno, Maciej Redaktor
Aktywne społeczności lokalne jako czynnik budowania poprawnych relacji w środowisku / pod redakcją Macieja Żywno.
Białystok :Książnica Podlaska :Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB,2019.
    SYGNATURA : 86054