Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

CZERWIEC 2021

Apanel, Danuta. Redaktor
Przestrzenie temporalne w pedagogice :konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne / pod redakcją Danuty Apanel, Pawła Kozłowskiego i Ewy Murawskiej.
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86498


Banasiak, Agnieszka.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : karty ćwiczeń klasa 1.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86457


Banasiak, Agnieszka.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : karty ćwiczeń klasa 1.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86458


Banasiak, Agnieszka.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : karty ćwiczeń.Cz. 3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86459


Banasiak, Agnieszka.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : karty ćwiczeń klasa 1.Cz. 4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86460


Banasiak, Agnieszka.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : karty ćwiczeń : klasa 1.Cz. 5
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86461


Boboryk, Anna.
Czytam i interpretuję :ćwiczenia dodatkowe : klasa 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2012.
    SYGNATURA : I/86521


Boboryk, Anna.
Czytam i interpretuję :ćwiczenia dodatkowe : klasa 2 / [aut. Anna Boboryk et al. ; il. Lena Anderson et al.].
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2012.
    SYGNATURA : II/86528


Borchard, Anna.
Czytam i interpretuję :ćwiczenia dodatkowe : klasa 3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2013.
    SYGNATURA : III/86532


Bredek-Morawska, Jolanta.
Tropiciele :zeszyt z ćwiczeniami matematycznymi : klasa 1 : edukacja wczesnoszkolna
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2014.
    SYGNATURA : I/86465


Bredek-Morawska, Jolanta.
Tropiciele :zeszyt do ćwiczeń w pisaniu : klasa 1 : edukacja wczesnoszkolna
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2014.
    SYGNATURA : I/86464


Bredek-Morawska, Jolanta.
Piszę :klasa 1.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2015.
    SYGNATURA : I/86520


Brzózka, Jolanta.
Liczę :klasa 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2015.
    SYGNATURA : I/86523


Burakowska, Elżbieta
Nowi tropciele :edukacja wczesnoszkolna : karty matematyczne : klasa 1.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86454


Burakowska, Elżbieta
Nowi tropciele :edukacja wczesnoszkolna : karty matematyczne klasa 1.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86453


Burakowska, Elżbieta
Nowi tropciele :edukacja wczesnoszkolna : karty matematyczne : klasa 1.Cz. 3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86455


Burakowska, Elżbieta
Nowi tropciele :edukacja wczesnoszkolna : karty matematyczne : klasa 1.Cz. 4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86456


Cęcelek, Grażyna.
Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86550


Chankowska, Aniela.
Szkolni przyjaciele :matematyka : klasa 1 : karty ćwiczeń.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86510


Chankowska, Aniela.
Szkolni przyjaciele :matematyka : klasa 1 : karty ćwiczeń.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : I/86511


Chankowska, Aniela.
Liczenie :klasa 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86505


Cudak, Sławomir. Redaktor
Oddziaływania resocjalizacyjne społecznych zagrożeń / pod redakcją Sławomira Cudaka i Aleksandra Mańki.
Warszawa :Dom Wydawniczy Elipsa,copyright 2020.
    SYGNATURA : 86497


Cudak, Henryk (1940- ).
Społeczne i emocjonalne funkcjonowanie współczesnej rodziny
Warszawa :Dom Wydawniczy Elipsa,2020.
    SYGNATURA : 86556


Cybal-Michalska, Agnieszka. Redaktor
Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Katarzyna Segiet, Klaudia Węc.
Poznań :UAM Wydawnictwo Naukowe,2021.
    SYGNATURA : 4c/7807c


Cybal-Michalska, Agnieszka. Redaktor
Młodzież :meandry życia ku dorosłości / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek.
Dąbrowa Górnicza :Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB,2020.
    SYGNATURA : 86540


Dacka, Monika.
Kształtowanie się poczucia jakości życia osób w okresie średniej dorosłości stabilnych zawodowo w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych
Lublin :Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,2020.
    SYGNATURA : 3792c/7809c


Danielewicz-Malinowska, Aldona.
Muzyka :klasa 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2014.
    SYGNATURA : I/86525


Dankiewicz, Barbara.
Tropiciele :trzylatek : przewodnik metodyczny.2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : 86468


Dankiewicz, Barbara.
Tropiciele :trzylatek : przewodnik metodyczny.1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : 86467


Dobkowska, Joanna
Czytanie :klasa 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86503


Dymarska, Jolanta.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : podręcznik klasa 1.Cz. 1
Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86477


Dymarska, Jolanta.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : podręcznik klasa 1.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86478


Dymarska, Jolanta.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : podręcznik klasa 1.Cz. 3
Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86479


Dymarska, Jolanta.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : podręcznik klasa 1.Cz. 4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86480


Dymarska, Jolanta.
Nowi tropiciele :edukacja wczesnoszkolna : podręcznik klasa 1.Cz. 5
Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86481


Fromm, Erich (1900-1980)..
Patologia normalności :przyczynek do nauki o człowieku
Kraków :Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda,2011.
    SYGNATURA : 86542


Furmanek, Waldemar.
Człowiek :wielorakość godności
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 86538


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :pięciolatek : przewodnik metodyczny.4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86472


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :pięciolatek : przewodnik metodyczny.3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86471


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :pięciolatek : przewodnik metodyczny.2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86470


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :pięciolatek : przewodnik metodyczny.1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86469


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86476


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : 86475


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86474


Gawrońska, Beata.
Tropiciele :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86473


Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ).
Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki? :podręcznik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli z seri Dziecięca matematyka
Kraków :CEBP 24.12,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 86549


Hanisz, Jadwiga (1939- )..
Rozwiązuję zadania :ćwiczenia dodatkowe : klasa 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : II/86530


Hanisz, Jadwiga (1939- ).
Szkolni przyjaciele :matematyka : klasa 1 : podręcznik.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : 86508


Hanisz, Jadwiga (1939- ).
Szkolni przyjaciele :matematyka : klasa 1 : podręcznik.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : I/86509


Hanisz, Jadwiga (1939- )..
Rozwiązuję zadania :ćwiczenia dodatkowe : klasa 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2013.
    SYGNATURA : I/86524


Jagielska, Katarzyna
Jakość życia emerytowanych nauczycieli
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86539


Jakubiak, Krzysztof. Redaktor
Rodzina i dziecko w zmieniającym się świecie :perspektywa historyczna i pedagogiczna / redakcja naukowa Krzysztof Jakubiak, Romuald Grzybowski.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86554


Jamrozowicz, Barbara.
Wychowanie do życia w rodzinie :konstruowanie znaczeń
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 86499


Januszewska-Warych, Maria.
W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa :Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku)
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2017.
    SYGNATURA : 86544


Kaczmarek, Małgorzata
Nowi tropiciele :klasa 1 : poradnik nauczyciela.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : 86482


Kaczmarek, Małgorzata
Nowi tropiciele :poradnik nauczyciela : klasa 3.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,copyright 2019.
    SYGNATURA : 86487


Kaczmarek, Małgorzata
Nowi tropiciele :poradnik nauczyciela : klasa 3.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,copyright 2019.
    SYGNATURA : 86488


Konieczna, Anna
Wesoła szkoła i przyjaciele :edukacja wczesnoszkolna w klasie 3 : przewodnik metodyczny.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2012.
    SYGNATURA : 86514


Kozyra, Beata
Liczę :ćwiczenia dodatkowe : klasa 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2015.
    SYGNATURA : II/86529


Lasota, Agnieszka.
Emocje, komunikacja, akceptacja :program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym : plecak szczęśliwego ucznia
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86495


Lewandowska, Beata
Piszę :ćwiczenia dodatkowe : klasa 3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : III/86531


Lis, Wojciech Redaktor
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczesnych wyzwań / redakcja Wojciech Lis ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Lublin :Wydawnictwo KUL,2021.
    SYGNATURA : 86489


Łuczak, Anna
Muzyka i matematyka w edukacji dziecka :teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania muzyki i matematyki w edukacji wczesnoszkolnej
Zielona Góra :Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,2020.
    SYGNATURA : 86541


Magda-Adamowicz, Marzenna. Redaktor
Edukacja dziecka szansą na budowę kapitału społecznego / redakcja naukowa Marzena Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania, Mirosława Nyczaj-Drąg.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86490


Magda-Adamowicz, Marzenna. Redaktor
Poszukiwanie sojuszników i źródeł inspiracji w pedagogice dziecka / redakcja naukowa Marzena Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kopaczyńska.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86553


Marzec, Bożena.
Nowy kształt nauczycielstwa :szkic pedeutologiczny
Warszawa :Dom Wydawniczy ELIPSA,2020.
    SYGNATURA : 86551


Modrzyński, Robert.
Nowe uzależnienia młodego pokolenia :od przyjemności do przymusu
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86496


Montessori, Maria (1870-1952).
Edukacja i pokój
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2021.
    SYGNATURA : 86491


Montessori, Maria (1870-1952).
Edukacja i potencjał człowieka
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2021.
    SYGNATURA : 86492


Murzyn, Andrzej.
Irlandia :Zielona Wyspa międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki
Kraków :"Impuls",2020.
    SYGNATURA : 86548


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej- Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. T. 1,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza Impuls,2010.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej- Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej- Bujak. T. 2,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza Impuls,2010.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. T. 3,
Bielsko-Biała :Kraków :Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2010.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. T. 4,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2013.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. T. 5,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2013.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. T. 6,
Bielsko-Biała [etc.] :Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych [etc.],2013.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. T. 9,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2014.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. T. 7,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2015.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. T. 8,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2015.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. T. 10,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2017.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red.
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. T. 11,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Oficyna Wydawnicza "Impuls",2017.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. T. 12,
Cieszyn :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Impuls,2017.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Szafrańskiej. T. 14,
Kraków :Impuls,2019.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczakowskiej. T. 13,
[Cieszyn] :Kraków :Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Impuls,2019.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. T. 15,
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 75249


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
Edukacja małego dziecka :praca zbiorowa. / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. T. 16,
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 75249


Ostrouch-Kamińska, Joanna. Redaktor
Pedagogika akademicka w procesie zmian :troski, nadzieje, perspektywy / redakcja naukowa Joanna Ostrouch-Kamińska, Urszula Pulińska, Maria Radziszewska.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 86543


Piechnik, Paweł (1981- ).
Sybir :moja historia.T. 1
Białystok :Muzeum Pamięci Sybiru,copyright © 2020.
    SYGNATURA : 86439


Pleskot, Mirosława Anna.
Kocham przedszkole :program wychowania przedszkolnego
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2016.
    SYGNATURA : 86535


Rizvi, Shireen L.
Analiza łańcuchowa w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego,© 2021.
    SYGNATURA : 86545


Walczak-Sarao', Małgorzata.
Wesołe przedszkole i przyjaciele :przewodnik metodyczny nauczyciela pięciolatków.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2012.
    SYGNATURA : 86512


Walczak-Sarao', Małgorzata.
Wesołe przedszkole i przyjaciele :przewodnik metodyczny nauczyciela pięciolatków.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2012.
    SYGNATURA : 86513


Walęcka-Matyja, Katarzyna.
Rodzina jako wartość :analiza psychologiczna wartości rodzinnych
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86555


Walosik, Alicja. RedaktorAutor
Edukacja przyrodnicza :w kręgu teorii i praktyki / redakcja: Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7808c


Whitfield, Charles L. (1938- ).
Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko :wsparcie dla DDA i DDD
Łódź :Wydawnictwo Feeria,2021.
    SYGNATURA : 86500


Wichrowska, Kamila.
Angielski dla starszaków :przewodnik metodyczny
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2015.
    SYGNATURA : 86536


Zbróg, Piotr.
Czytam ze zrozumieniem :ćwiczenia dodatkowe : klasa 3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2017.
    SYGNATURA : III/86533


Zbróg, Piotr.
Czytam ze zrozumieniem :ćwiczenia dodatkowe : klasa 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2012.
    SYGNATURA : I/86522


Zbróg, Piotr.
Czytam ze zrozumieniem :ćwiczenia dodatkowe : klasa 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2015.
    SYGNATURA : II/86527