Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

KWIECIEŃ 2021

Adamczewski, Rafał.
Rodzicielstwo zastępcze: diagnoza, krytyka, możliwości zmian :perspektywa (auto)biograficzna
Bydgoszcz :Krosno :NOTITIA Oficyna Wydawniczo-Edukacyjna ;Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe,copyright © 2020.
    SYGNATURA : 86262


Adamski, Franciszek (1930- ).
Rodzina :wymiar społeczno-kulturowy
Kraków :Petrus,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 86264


Aniskevich, Tatiana Sergeevna. Autor
Modern teachers' responsibilities in the days of global cultural transformation / edited by Ewa Kobyłecka ; [autorzy] Tatiana Aniskevich, Magdalena Jakubczak-Chodźko, Małgorzata Kabat, Joanna Kapica-Curzytek, Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Kobyłecka, Beata Kosiba, Dorota Miłoszewska, Ewa Murawska, Agnieszka Nowak-Łojewska, Dmi
Toruń :[Zielona Góra] :Wydawnictwo Adam Marszałek ;Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski,2017.
    SYGNATURA : 7794c/7794c


Bagińska, Elżbieta.
Planeta dzieci :trzylatek : przewodnik metodyczny.2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86355


Bagińska, Elżbieta.
Planeta dzieci :trzylatek : przewodnik metodyczny.1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86354


Bednarek, Józef. Red.
Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. T. 2,
Kraków :Impuls,2015.
    SYGNATURA : 82317


Bednarek, Józef. Redaktor
Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. T. 4,
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls" ,2018.
    SYGNATURA : 82317


Białobrzeska, Katarzyna.
Syndrom znikającej ławeczki czyli O uwarunkowaniach aktywności seniorów w środowiskach wiejskich
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2016.
    SYGNATURA : 86320


Białożyt, Katarzyna.
Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7796c


Bieszczad, Bogusław. Redaktor
Wymiary socjalizacji :perspektywa pedagogiczna / redakcja naukowa Bogusław Bieszczad, Agata Łopatkiewicz.
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86269


Bochnia, Beata.
Codzienne praktyki życia rodzinnego :zadomowienie, wykluczenie, bezdomność
Bydgoszcz :NOTITIA Oficyna Wydawniczo-Edukacyjna Emilia Szczęsna,2020.
    SYGNATURA : 86288


Bochomulska, Justyna.
Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86299


Brzezińska, Renata Redaktor
Senior w świecie pasji i zainteresowań / pod redakcją Renaty Brzezińskiej.
Włocławek :Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku,2019.
    SYGNATURA : 86346


Busz, Anna.
Emocjnalne SOS :scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
Gdańsk :Wydawnictwo Harmonia,2020.
    SYGNATURA : 86274


Cęcelek, Grażyna.
Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86254


Chęć, Magdalena
Zachowania ryzykowne i problemowe młodzieży :uwarunkowania psychospołeczne i rola aktywności wolnoczasowej
Warszawa :Difin SA,2020.
    SYGNATURA : 86395


Chmielewska, Anna Dominika. Autor
Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda? :rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polace na podstawie wyników badań własnych / Anna Chmielewska, Anna Janus-Dębska, Grażyna Rybicka.
Warszawa ;Białystok :Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,2020.
    SYGNATURA : 86329


Christoph, Monika. Redaktor
Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy / redakcja naukowa Monika Christoph, Sonia Wawrzyniak.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2020.
    SYGNATURA : 4c/7802c


Chrost, Sławomir (1967- ).
Antropologia pedagogiczna w perspektywie personalizmu teistycznego
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86271


Cieśleńska, Beata.
Kształcenie nauczycieli w Polsce na poziomie średnim i półwyższym do 1973 roku
Pułtusk :Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora,2019.
    SYGNATURA : 86105


Cizek, Gregory J.
Setting performance standard :Concepts, Methods and Perspectives
Mahwah :LondonLawrence Erlbaum Associates,2001.
    SYGNATURA : 85670


Competence-Based Assessment Techniques / Shirley Fletcher.
London :Kogan Page,2000.
    SYGNATURA : 85669


Cybal-Michalska, Agnieszka. Redaktor
Zaburzenia okresu adolescencji :wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Hanna Kubiak i Anna Gulczyńska.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 4c/7804c


Dankiewicz, Barbara.
Planeta dzieci :pięciolatek : przewodnik metodyczny.4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86361


Dankiewicz, Barbara.
Planeta dzieci :pięciolatek : przewodnik metodyczny.3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86360


Dankiewicz, Barbara.
Planeta dzieci :pięciolatek : przewodnik metodyczny.1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86358


Dankiewicz, Barbara.
Planeta dzieci :sześciolatek : przewodnik metodyczny.1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86362


Dankiewicz, Barbara.
Planeta dzieci :sześciolatek : przewodnik metodyczny.2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86363


Dankiewicz, Barbara.
Planeta dzieci :sześciolatek : przewodnik metodyczny.3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86364


Dankiewicz, Barbara.
Planeta dzieci :sześciolatek : przewodnik metodyczny.4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2020.
    SYGNATURA : 86365


Dąbrowska, Aleksandra.
Standardy jakości kształcenia zawodowego / [aut. Aleksandra Dąbrowska et al.].
Warszawa :Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,2013.
    SYGNATURA : 85760


Denek, Kazimierz Red.
Edukacja jutra :X Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tomorrow / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski.
Wrocław :Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo,2004.
    SYGNATURA : 86335


Domagała-Kręcioch, Agnieszka.
Pedagog szkolny :homo viator w labiryncie życia szkolnego
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86278


Dróżka, Wanda (1953- ).
Ewolucja etosu i roli społecznej nauczyciela na kanwie pamiętników i autobiografii nauczycieli z lat 1992-1993, 2002-2004 i 2014-2016
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86340


Dróżka, Wanda RedaktorAutor posłowia
Nauczycielskie przesłanie - w trosce o przyszłość :pamiętniki starszego pokolenia nauczycieli 2016 / wybór, opracowanie, posłowie Wanda Dróżka.
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2018.
    SYGNATURA : 86343


Dudel, Barbara.
Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej - studium empiryczne
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86325


Frąckowiak, Przemysław. Red.
Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej :tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych / redakcja naukowa Przemysław Frąckowiak, Michał Szykut.
Toruń :Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",2017.
    SYGNATURA : 86347


Galanciak, Sylwia Agnieszka. Red.
Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. T. 1,
Kraków :Impuls,2015.
    SYGNATURA : 82317


Gosek, Małgorzata.
Cyfrowy uczeń :dylematy mediatyzacji
Toruń :Akapit Wydawnictwo Edukacyjne,2020.
    SYGNATURA : 86337


Idzikowski, Mariusz.
Słownik idiomów angielskich / pod red. nauk. Jacka Fisiaka ; [zespół leksykografów Mariusz Idzikowski et al.].
Warszawa :Polska Oficyna Wydawnicza "BGW",1993.
    SYGNATURA : 86333 dz. XXVIII


Idzikowska-Guzy, Anna.
Plac zabaw :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.Cz. 4
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86377


Idzikowska-Guzy, Anna.
Plac zabaw :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86374


Idzikowska-Guzy, Anna.
Plac zabaw :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.Cz. 2
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86375


Idzikowska-Guzy, Anna.
Plac zabaw :sześciolatek : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny.Cz. 3
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2018.
    SYGNATURA : 86376


Kafar, Marcin Redaktor
Autoetnograficzne "zbliżenia" i "oddalenia" :o autoetnografii w Polsce / pod redakcją Marcina Kafara i Anny Kacperczyk.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86272


Kaliszewska, Małgorzata (1955- )..
Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej =The functions of a pedagogical essay in accademic teaching against the background of social inclusion processes
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego,2011.
    SYGNATURA : 86334


Kamińska, Krystyna
Zakorzenienie dzieci repatriantów z Kazachstanu w polskiej przestrzeni edukacyjnej :pierwsze kroki
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2020.
    SYGNATURA : 86283


Kątna, Mirosława (1949- ).
Smaki dzieciństwa
Gdańsk :Wydawnictwo Adamada,2020.
    SYGNATURA : 86132


Klim-Klimaszewska, Anna. Redaktor
Wybrane problemy edukacji przedszkolnej we współczesnym świecie :monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska.
Siedlce :[i]WN IKRiBL :Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie,2019.
    SYGNATURA : 86307


Klim-Klimaszewska, Anna. Redaktor
Uniwersalizm w edukacji społeczeństwa globalnego :monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska.
Siedlce :[i]WN IKRiBL,2020.
    SYGNATURA : 86302


Knych, Aleksandra.
Technologie informacyjne a kreatywność ucznia
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7797c


Konaszewski, Karol.
Pedagogika wrażliwa na resilience :studium teoretyczno-empiryczne
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2020.
    SYGNATURA : 86321


Kowalski, Miroslaw
Sante et maladie:Preoccupations, attentes et espoirs de l'homme moderne
Fribourg :Association internationale Sciences, Education, Cultures, Traditions - Fribourg - Suisse,2011.
    SYGNATURA : 85367


Krasoń, Katarzyna. Red.
Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli O sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii / red. nauk.: Katarzyna Krasoń i Beata Mazepa-Domagała ; Centrum Ekspresji Dziecięcej. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
Katowice-Mysłowice :Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach,2008.
    SYGNATURA : 86305


Kruk-Lasocka, Joanna (1954- ).
Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86295


Kubinowski, Dariusz Redaktor
Kompetencje kluczowe animatorów kultury i ich kształcenie / redakcja naukowa Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86290


Kuzin, Maria. Redaktor
Blaski i cienie autorytetu pedagoga :pamiętniki nauczycieli / redakcja Maria Kuzin, Wojciech Walat.
Rzeszów :Sanok :Uniwersytet Rzeszowski ;Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka,2020.
    SYGNATURA : 86328


Kwak, Anna.
Publiczny i prywatny obraz bliskich związków
Kraków :Nomos,2020.
    SYGNATURA : 86261


Malicki, Jan Red.
Wyrazić i odnaleźć siebie / [oprac. Jan Malicki, Beata Mazepa-Domagała, Katarzyna Krasoń].
Katowice :Biblioteka Śląska,2011.
    SYGNATURA : 86306


McLoughlin, Catherine
Teaching in the Sciences/Learner-Centered Approaches.
New York:Food Products Press,2005.
    SYGNATURA : 85668


Michniuk, Anna.
Nowe media we współczesnej polskiej szkole - obecność i zastosowanie
Gorzów Wielkopolski :Akademia im. Jakuba z Paradyża,2020.
    SYGNATURA : 86344


Morańska, Danuta.
Edukacja w cyfrowym świecie :edukacja 4.0
Toruń :Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",2020.
    SYGNATURA : 86397


Moxley, David
Keeping Students in Higer Education /Successful Practices & Strategies for RETENTION.
London :Kogan Page,2001.
    SYGNATURA : 85665


Muñoz, Beatriz M. (1983- ).
Montessori :wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat
Warszawa :Edgard,2021.
    SYGNATURA : 86389


Nawroczyński, Bogdan (1882-1974).
Oddech myśli :archiwalia główne
Kraków :Oficyna Wydawnicz Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86287


Nazaruk, Stanisława.
Poziom gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich uczęszczających do wybranych przedszkoli
Siedlce :Wydawnictwo AKKA,2015.
    SYGNATURA : 86304


Niewęgłowska, Aneta Redaktor
Problemy edukacji społeczeństwa w wymiarze globalnym / redakcja Aneta Niewęgłowska i Małgorzata Wiśniewska.
Siedlce :(i) WN IKRiBL,2019.
    SYGNATURA : 86303


Obrycka, Małgorzata. Redaktor
Inny :edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / redakcja naukowa Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski i Marta Anna Sałapata.
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86248


Ordetx, Kirstina.
Nauczanie podstaw teorii umysłu :program nauczania z materiałami dodatkowymi dla dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi w wieku od około 5 do 9 lat
Gdańsk :Harmonia Universalis,2020.
    SYGNATURA : 86276


Orłowska, Beata A. Redaktor
Dziecko w historycznej przestrzeni edukacji / redakcja naukowa Beata A. Orłowska, Beata M. Uchto-Żywica, Krzysztof Prętki.
Gorzów Wielkopolski :Akademia im. Jakuba z Paradyża,2020.
    SYGNATURA : 86338


Pawłowska, Beata
Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego :mity i rzeczywistość
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86280


Piorunek, Magdalena.
Nauczyciel - wychowawca (nie)wspierający ucznia :o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2020.
    SYGNATURA : 4c/7801c


Piotrowski, Paweł
Modele polityki rodzinnej w Polsce w latach 1989-2014
Kraków :Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,2020.
    SYGNATURA : 86331


Prokopiak, Anna.
Autonomia osób ze spektrum autyzmu :predyktory psychospołeczne
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2020.
    SYGNATURA : 86285


Rogozińska, Katarzyna
Multimedialne przedszkole
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86341


Sałustowicz, Piotr Autor
Potrzeby edukacyjne seniorów a Uniwersytet Trzeciego Wieku / Piotr Sałustowicz, Barbara Goryńska-Bittner, Maciej Kokociński, Aleksandra Prysłopska-Kamińska ; Uniwersytet SWPS.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2020.
    SYGNATURA : 86258


Siemieniecki, Bronisław (1950- ).
Agresja - zjawisko, skutki, zapobieganie :perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2020.
    SYGNATURA : 86270


Siemieniecka, Dorota.
Cyberagresja - zjawisko, skutki, zapobieganie
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2020.
    SYGNATURA : 86396


Skrzyńska, Kordula.
Podstawy pracy z dorosłym uczniem/skrypt metodyczny dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej
Warszawa:Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,2010.
    SYGNATURA : 85651


Stepulak, Marian Z. (1957- ).
Leksykon etyki zawodu psychologa :101 podstawowych pojęć
Lublin :Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 86240 dz. III


Szczygieł, Magdalena.
O percepcji i autopercepcji wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2020.
    SYGNATURA : 86255


Szulakiewicz, Władysława. Autor
Z myślą o Niepodległej :polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego / Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska.
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2019.
    SYGNATURA : 86394


Szymczyk, Katarzyna
Pomoc instytucjonalna w zakresie ochrony macierzyństwa i opieki nad dziećmi i młodzieżą w Polsce w okresie międzywojennym.T. 2,
Piotrków Trybunalski :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,2018.
    SYGNATURA : 86345


Tanaś, Maciej. Redaktor
Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. T. 3,
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2018.
    SYGNATURA : 82317


Tanaś, Maciej. Redaktor
Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. T. 5,
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2020.
    SYGNATURA : 82317


Thackwray, Bob
Effective Evaluation of Training and Development in Higher Education:
London :Kogan Page,1997.
    SYGNATURA : 86144


Walak, Bogumiła. Redaktor
Założenia i realizacja ustroju szkolnego w Polsce w latach 1945-1989 :(wybrane aspekty) / redakcja naukowa Bogumiła Walak ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Gorzów Wielkopolski :Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża,2019.
    SYGNATURA : 86348


Wiesler, Joanna (1984- ).
Dziecko w PRL-u :trzy dekady polityki opieki nad dzieckiem w PRL-u (lata 60., 70. i 80. XX wieku) : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako organizator pomocy dzieciom w państwie demokracji ludowej = drei Dekaden der Kinderpolitik in der Volksrepublik Polen (1960er, 197
Poznań :Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM,2020.
    SYGNATURA : 86392


Wiśniewska, Marta
Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka :dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86286


Wojtaszek, Jan. Redaktor
Ruch nauczycieli nowatorów w latach 1965-1985 / [zespół redakcyjny Jan Wojtaszek (przewodniczący), Jadwiga Kalugowa, Józef Pielachowski (redaktor),Jacek Szambelan ; Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego.
Poznań :Kuratorium Oświaty i Wychowania :Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego :na zlecenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu,1986.
    SYGNATURA : 86141


Woynarowska, Agnieszka.
Niepełnosprawność intelektualna i praca :gra w/o emancypację
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86291


Wójtowicz-Szefler, Małgorzata.
Diagnozowanie rozwoju małego dziecka.Cz. 2
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86247


Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. /
Sosnowiec :Oficyna Wydawnicza "Humanitas",2006-.
    SYGNATURA : 6529c/7795c


Zięciak, Monika.
Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2020.
    SYGNATURA : 86265