Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

MARZEC 2021

Bartnicka, Kalina Autor
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 / Kalina Bartnicka, Katarzyna Dormus, Agnieszka Wałęga ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa :Wydawnictwo IHN PAN :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2018.
    SYGNATURA : 86201


Boszczyk, Natalia.
Dobre relacje w szkole
Warszawa :Wolters Kluwer,2020.
    SYGNATURA : 86211


Bzymek, Agnieszka.
Wymiary resilience w naukach o wychowaniu
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86235


Chojak, Małgorzata
Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86253


Ciechomski, Maciej (1978- ).
Wychowanie do empatii :koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86282


Clark, David A. (1954- ).
Zaburzenia lękowe :podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-behawioralnej
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,copyright 2018.
    SYGNATURA : 86220


Cybal-Michalska, Agnieszka. Redaktor
Młodzi naukowcy na uniwersytecie :pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną / redakcja naukowa Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka Gromkowska-Melosik ; współpraca redakcyjna Agnieszka Nymś-Górna, Jakub Adamczewski, Daria Szykowna, Emilia Wieczorek.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2020.
    SYGNATURA : 4c/7793c


Diamond, Jared M. (1937- ).
Strzelby zarazki stal :krótka historia ludzkości
Poznań :Zysk i S-ka Wydawnictwo,copyright 2020.
    SYGNATURA : 86296


Dobrowolska, Anna
Zawodowe dziewczyny :prostytucja i praca seksualna w PRL
Warszawa :Wydawnictwo Krytyki Politycznej,2020.
    SYGNATURA : 86236


Dodziuk, Anna (1947- ).
Rodzina alkoholowa :jak lepiej ją zrozumieć? : tajniki pracy socjalnej.Cz. 1
Warszawa :Difin SA,2020.
    SYGNATURA : 86189


Dodziuk, Anna (1947- ).
Rodzina alkoholowa :jak skutecznie pomagać? : warsztat pracownika socjalnego.Cz. 2
Warszawa :Difin SA,2020.
    SYGNATURA : 86189


Dołęga, Zofia.
Biedy i bogactwo samotności :studium psychologiczne
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86273


Dyrda, Jolanta. Autor
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela :wybrane zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86219


Eco, Umberto (1932-2016).
Migracje i nietolerancja
Warszawa :Noir sur Blanc,copyright © 2020.
    SYGNATURA : 86214


Fabiś, Artur.
Troski egzystencjalne w starości :ujęcie geragogiczne
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2018.
    SYGNATURA : 6706c/7798c


Glondys, Danuta (1955- ).
Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2020.
    SYGNATURA : 86227


Grządziel, Hanna.
Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego :krok po kroku
Warszawa:Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,2013.
    SYGNATURA : 85757


Gucwa-Porębska, Katarzyna.
Funkcjonowanie społeczne osadzonych w systemie dozoru elektronicznego :uwarunkowania rodzinne i środowiskowe
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86223


Iwański, Rafał (1982- ).
Opieka długoterminowa nad osobami starszymi
Warszawa :CeDeWu,2021.
    SYGNATURA : 86292


Janowicz, Anna.
Opiekunowie rodzinni :wyzwania i możliwości wsparcia
Warszawa :CeDeWu,2019.
    SYGNATURA : 86242


Jaworski, Piotr (1981- ).
Tradycje patriotyczne wydarzeń lat 1918-1922 w pracy wychowawczej szkół Okręgu Szkolnego Krakowskiego w II Rzeczypospolitej
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86244


Jezierska, Joanna
Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu resocjalizacji nieletnich
Gdańsk :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,2020.
    SYGNATURA : 86233


Karczmarzyk, Małgorzata.
Polska sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych :potencjał pedagogiczny, komunikacyjny oraz kulturowy wybranych obrazów Jacka Yerki, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i Zdzisława Beksińskiego
Gdańsk :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,2020.
    SYGNATURA : 86294


Karolak, Wiesław (1949- ).
Arteterapia :przestrzeń i miejsce
Warszawa :Difin SA,2020.
    SYGNATURA : 86245


Kerth, Maria.
Jak przetrwać hejt :jak rozpoznać, czy twoje dziecko hejtuje lub jest hejtowane?
Warszawa :Wydawnictwo SBM,copyright 2020.
    SYGNATURA : 86193


Kołakowski, Artur. Redaktor
Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży :przewodnik praktyka / redakcja Artur Kołakowski.
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2020.
    SYGNATURA : 86218


Kopaczyńska, Iwona.
Pedagogiczna kategoria błędu :teoretyczne konteksty - praktyczne inspiracje dla edukacji wczesnoszkolnej
Kraków :Impuls ,2020.
    SYGNATURA : 86293


Kozdroń, Agnieszka.
Zespół Aspergera :zrozumieć, aby uzdrowić
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86221


Kulesza, Wojciech (1978- ).
Jak pisać prace dyplomowe z psychologii :rady nie tylko dla psychologów
Sopot :Smak Słowa,© 2020.
    SYGNATURA : 86224


Lewandowska-Tarasiuk, Ewa. Redaktor
Pedagogika serca :wychowanie emocjonalne w XXI wieku / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski.
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86216


Ładyżyński, Andrzej (1961- ).
Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej
Wrocław :Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,2020.
    SYGNATURA : 86300


Maliszewska, Katarzyna Redaktor
Pułapki badań nad edukacją / redakcja naukowa Katarzyna Maliszewska, Łukasz Michalski.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 4993c/7786c


Marciniak-Kulka, Ewa (1959- ).
Szkolne plany nauczania :krok po kroku
Warszawa:Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,2013.
    SYGNATURA : 85759


Master, Beata.
Edukacja spersonalizowana :tutoring, coaching, mentoring, edukacja domowa
Katowice :Wydawnictwo Be-Master,2019.
    SYGNATURA : 86339


Modlibowska, Magdalena.
Odczarować adopcję :przewodnik dla tych, którzy chcą odnaleźć swoje dziecko i zostać rodzicami
Warszawa :Mamania,copyright © 2020.
    SYGNATURA : 86215


Molicka, Maria
Jak wychowywać dziecko? :próba odpowiedzi na odwieczne pytanie
Poznań :Media Rodzina,copyright © 2020.
    SYGNATURA : 86225


Montessori, Maria (1870-1952).
Psychoarytmetyka
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA,2020.
    SYGNATURA : 86281


Morrison, James R. (1940- ).
Diagnoza psychiatryczna :praktyczny podręcznik dla klinicystów
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 86237


Naprawa, Renata.
Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86251


Nawój-Śleszyński, Aldona. Redaktor
Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym :rozważania w 100-lecie więziennictwa polskiego / pod redakcją Aldony Nawój-Śleszyński i Magdaleny Niewiadomskiej-Krawczyk ; Uniwersytet Łódzki.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86256


Nowicka, Monika
Strategie adaptacyjne imigrantów :przypadek Polaków w Islandii
Kraków :Nomos,2020.
    SYGNATURA : 86231


Nowosad, Inetta.
Przedszkola w Niemczech :między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2020.
    SYGNATURA : 86260


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
Poznawanie kultur :ku edukacji antropologicznej i międzykulturowej / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Gabriela Piechaczek-Ogierman.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86230


Okraj, Zofia.
Design thinking :inspiracje dla dydaktyki
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86222


Oszwa, Urszula.
Lęk przed matematyką :poglądy, badania, rozwiązania
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2020.
    SYGNATURA : 86241


Pasterniak-Kobyłecka, Ewa. Redaktor
Nauczyciel czas - przestrzeń szkoła :podnoszenie efektywności procesu edukacji / redakcja naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak.
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86252


Pfeiffer, Agnieszka.
Programy nauczania dla zawodu :krok po kroku
Warszawa:Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,2013.
    SYGNATURA : 85758


Pilecka, Małgorzata
Nauczycielskie koncepcje dziecięcej pracy grupowej w klasach początkowych
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86229


Pindel, Edyta.
Proces readaptacji społecznej sprawców przestępstw :od zakładu karnego do życia na wolności
Kaków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2019.
    SYGNATURA : 86259


Prusik, Anna. Red.
Funkcjonowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania :praca zbiorowa / pod redakcją naukową Anny Prusik i Łucji Kabzińskiej ; Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
Olsztyn :Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP,2015.
    SYGNATURA : 83268


Rocławska-Daniluk, Małgorzata.
Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii
Gdańsk :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,2020.
    SYGNATURA : 86289


Rola, Beata. Redaktor
Jego wysokość dziecko / red. Beata Rola.
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86226


Sadowska, Katarzyna
Wczesnodziecięca edukacja - pomiędzy instrumentalizacją a towarzyszeniem w rozwoju :wybrane aspekty polskiej rzeczywistości edukacyjnej
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2020.
    SYGNATURA : 4c/7791c


Sitko, Halina
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :krok po kroku
Warszawa:Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,2013.
    SYGNATURA : 85755


Skibska, Joanna.
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne w percepcji nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86250


Solarczyk-Ambrozik, Ewa. Redaktor
Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych / redakcja naukowa Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2020.
    SYGNATURA : 4c/7792c


Sowiński, Andrzej J.
Ojczyzna w refleksji pedagogicznej
Kraków :Impuls,2020.
    SYGNATURA : 86277


Sury, Zuzanna.
Ewaluacja w pracy nauczycieli :konteksty zawodowe i tożsamościowe
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,copyright © 2020.
    SYGNATURA : 86238


Szmidt, Krzysztof J.
Myślenie pytajne :teoria i kształcenie
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86228


Szumilas, Krystyna Autor wstępu
Kształcenie zawodowe i ustawiczne:vademecum / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; list do czytelników Krystyna Szumilas.
Warszawa:Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,2013.
    SYGNATURA : 85754


Śliwerski, Bogusław (1954- ).
(Kontr-)rewolucja oświatowa :studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86213


Tanajewska, Alicja.
Program zajęć edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86249


Trylińska-Tekielska, Elżbieta.
Praca w hospicjum :predyktory podjęcia pracy w hospicjum oraz ich konsekwencje w grupie pracowników zawodowych i wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy zwykłych - Psychologiczny Model Zespołu pracującego w warunkach ekspozycji
Poznań :Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM,2019.
    SYGNATURA : 86217


Wejner-Jaworska, Teresa.
Szkoła na miarę ucznia z dysleksją
Warszawa :Difin SA,2020.
    SYGNATURA : 86232


Wesołowska, Anna
Kwalifikacyjne kursy zawodowe :krok po kroku
Warszawa:Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,2013.
    SYGNATURA : 85756


Wiśniewska-Kin, Monika.
Świat w optyce dziecka :reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86243


Woch, Marek.
Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej)
Poznań :Silva Rerum,2019.
    SYGNATURA : 86212


Woźniak, Jacek Autor
Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski.
Warszawa :CeDeWu,2020.
    SYGNATURA : 86239


Zając, Ewelina. Redaktor
Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej / pod redakcją Eweliny Zając i Mateusza Szurka.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2020.
    SYGNATURA : 86275


Zakrzewski, Wincenty (1844-1918)..
Historja starożytna
Kraków :Warszawa :G. Gebethner i Spółka ;Gebethner i Wolff,1921.
    SYGNATURA : 86165 H