Strona główna / Wydział / O Wydziale
O wydziale Nauk o Edukacji

Historia Wydziału Nauk o Edukacji (dawniej Pedagogiki i Psychologii) sięga czasów, gdy praca naukowa  i dydaktyczna pedagogów i psychologów była prowadzona w ramach Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Od 1972  roku rozpoczęliśmy kształcenie na poziomie magisterskim. Samodzielność Wydział Nauk o Edukacji uzyskał w 1977 roku. Od 1997 roku istniejemy w strukturze Uniwersytetu w Białymstoku.

Dorobek Wydziału i jego ranga zostały potwierdzone przyznaniem prawa do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  w roku 1995  oraz uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziadzienie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Nauk o Edukacjiodbyła się w 1997 roku. Procedowane jest pierwsze postępowanie w  sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Do 2017 r. na Wydziale obroniono 58 rozprawy doktorskie, a 13 przewodów jest otwartych.

Od 1 października 2019 r. w związku ze zmianą struktury organizacyjnej uczelni Wydział Pedagogiki i Psychologii zmienił nazwę na Wydział Nauk o Edukacji.

W skład Wydziału wchodzą:   


Na Wydziale Nauk o Edukacji w roku akademickim 2018/2019 zatrudnionych jest 145 osób, w tym:

  89 pracowników naukowo-dydaktycznych,
  10 pracowników Biblioteki,
  15 pracowników administracji,
    4 pracowników inżynieryjno-technicznych
  10 pracowników obsługi.

W roku akademickim 2019/2020 na naszym Wydziale studiuje ponad 1400 studentów.