Facebook
 
Strona główna / Wydział / Nauka / Publikacje / 2013
2013

AUTORSTWO MONOGRAFII W JĘZYKU POLSKIM

1. Sytuacja społeczna i perspektywy zawodowe 15+ - czynniki, bariery, dobre praktyki. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy, Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Tomasz Sosnowski, BFKK, 2013, Białystok, s. 331

2. Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy (pdf), Krzysztof Czykier, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2013, Warszawa, s. 325

3. Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Studium teoretyczno-empiryczne o procesach dziedziczenia kulturowego na historycznym pograniczu Podlasia, Dorota Misiejuk, Trans Humana, 2013, Białystok, s. 348

4. 20-lecie Studium Teologii w Białymstoku, Łukasz Kalisz, Trans Humana, 2013, Białystok, s. 163

5. Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, Artur Konopacki, Piotr Czyżewski, MKJdruk, 2013, Białystok, s. 210

6. Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku, Krzysztof Arcimowicz, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2013, Warszawa, s. 498

7. Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Tomasz Olchanowski, ENETEIA. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013, Warszawa, s. 257

8. Bezkresna narracja, Czesław Dziekanowski, ENETEIA. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013, Warszawa, s. 451

9. Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów, Katarzyna Szorc, Impuls, 2013, Kraków, s. 140

10. Świadomość wychowawcza białostockich rodzin. Raport z badań, Małgorzata Halicka, Lidia Dakowicz, A. Skreczko, Miasto Białystok, 2013, Białystok, s. 163REDAKCJA MONOGRAFII W JĘZYKU POLSKIM

1. Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013, Warszawa, s. 304

2. Różnorodność – Twórcza aktywność – Inkluzja w edukacji, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, Białystok, ss.116


3. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, J. Nikitorowicz, M. Sobecki, W. Danilewicz, J. Muszyńska, D. Misiejuk, T. Bajkowski, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013, Warszawa, s. 110

4. Szkoła-Kultura-Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013, Warszawa, s. 296

5. Środowisko-Zasoby-Profesjonalizacja, Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013, Warszawa, s. 300

6. Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, pod red. J. Nikitorowicz, Jerzy Nikitorowicz, IMPULS, 2013, Kraków, s. 496

7. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Tomasz Sosnowski, Tadeusz Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013, Warszawa, s. 400

8. Dziecko w historii-wątek korczakowski, E. J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska, Trans Humana, 2013, Białystok, s. 381

9. Social Contexts of Child Development, J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, Trans Humana, 2013, Białystok, s. 226

10. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej,  J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Impuls, 2013, Kraków, s. 258

11. Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole, Elżbieta Jaszczyszyn, Jacek Z. Górnikiewicz, Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, 2013, Warszawa, s. 194

12. Edukacja w kreowaniu współczesnej rzeczywistości. Możliwości i ograniczenia, t. 2, Elżbieta Jaszczyszyn, Jolanta Szada – Borzyszkowska, Ewa Jagiełło, 2013, Siedlce, s. 330

13. A Child in the World of Education – Education in the World of a Child, Jacek. Z. Górnikiewicz, Elżbieta Jaszczyszyn, Trans Humana, 2013, Białystok, s.189

14. International Perspectives on Transition to School. Reconceptualising beliefs, policy and practice, Kay Margetts, Anna Kienig, Rouledge, Taylor&Francis Group, 2013, London – New York, s. 160

15. Szkoły dla mniejszości narodowych i społecznych w Polsce-stan, problemy i perspektywy,                       T. Lewowicki, Jerzy Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2013, Warszawa–Cieszyn–Białystok, s. 226

16. Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce, T. Lewowicki, Jerzy Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta, WSP ZNP, UwB, 2013, Warszawa, s. 226

17. Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Urszula Wróblewska, K. Radłowska, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013, Białystok, s. 295