Facebook
 
Strona główna / Wydział / Erasmus+ / Wyjazdy pracowników / Wyjazdy pracowników
WYKŁADY
Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelniami.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach
Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.
Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia.  Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.
 
Strona programu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze 
 
Informacji udziela Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
tel.: 85 745 70 51
e-mail: incoming@uwb.edu.pl

 
SZKOLENIA

Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Wyjazdy w celach szkoleniowych Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Strona programu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze Informacji udziela Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 tel.: 85 745 70 51 e-mail: incoming@uwb.edu.pl

Dokumenty do pobrania: