Facebook
 
Strona główna / Wydział / Nauka / Badania naukowe / BST

Badania naukowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku prowadzone są w obszarze nauk humanistycznym i społecznych i dotyczą przede wszystkim tematyki znajdującej się w zakresie zainteresowania pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, socjologii, choć aktywność pracowników wkracza również na pola badawcze charakterystyczne dla pracy socjalnej, polityki społecznej. Wiele prowadzonych badań ma charakter interdyscyplinarny.
 

Najważniejsze kierunki badań pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB realizujących kolejne etapy kariery akademickiej, skupiają się wokół problematyki nakreślonej w tematyce badań statutowych.
 

Tematy BST