Strona główna / Studenci / Kalendarz studenta / Kalendarz studenta
KALENDARZ STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU na rok akademicki 2018/2019
              01.10.2018
Początek roku akademickiego 2018/2019
SEMESTR ZIMOWY 01.10.2018 – 17.02.2019
TERMIN
SPRAWA
FORMA
do 30.10.2018
Złożenie ślubowania przez studentów I roku
ślubowanie
Podpisanie umowy ramowej o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych
umowa
do 30.10.2018
Złożenie podania w sprawie Indywidualnej Organizacji Studiów – IOS
podanie
do 15.10.2018
 
Zmiana grupy (tylko na wymianę – osoba za osobę): wykładowej, ćwiczeniowej, laboratoryjnej, językowej
podanie
Rejestracja na: seminaria licencjackie/magisterskie, przedmioty do wyboru, fakultety.
Zmiany można dokonać nie później niż dwa tygodnie od rejestracji (podanie do dziekana).
USOS-web
04.02 – 17.02.2019
Egzaminacyjna sesja semestru zimowego
W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia/egzaminu student ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu komisyjnego (Regulamin Studiów UwB §25)
podanie
18.02 – 09.03.2019
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia/egzaminu student ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu komisyjnego (Regulamin Studiów UwB §25)
podanie
Student ma obowiązek zapoznania się z wynikami zaliczeń i egzaminów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie USOS
(Regulamin Studiów UwB §12 ust. 6)
 
SEMESTR LETNI 18.02.2019 – 30.09.2019
TERMIN
SPRAWA
FORMA
do 30.05.2019
Rejestracja na specjalność na kierunku Pedagogika I i II stopnia
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
procedura
17.06 – 30.06.2019
Egzaminacyjna sesja semestru letniego
W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia/egzaminu student ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu komisyjnego (Regulamin Studiów UwB §25)
podanie
do 30.06.2019
Dokonanie oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich za pomocą kwestionariusza ankiety oceny jakości zajęć dydaktycznych
procedura
USOS-Web
Złożenie kompletu dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu dyplomowego (w stosownym dziekanacie)
procedura
do 30.06.2019
Złożenie podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej
podanie
procedura
08.07 – 21.07.2019
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 
W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia/egzaminu student ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu komisyjnego (Regulamin Studiów UwB §25)
podanie
Student ma obowiązek zapoznania się z wynikami zaliczeń i egzaminów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie USOS
(Regulamin Studiów UwB §12 punkt 1 ust. 6)
do 21.07.2019
Złożenie podania o wpis warunkowy na kolejny rok studiów
podanie
procedura
Złożenie podania o powtarzanie roku
podanie
procedura
Złożenie oświadczenia o powrocie z urlopu
oświadczenie
Złożenie podania w sytuacji:
·         przeniesienia z/do innej uczelni
·         zmiany formy studiowania na danym kierunku oraz wyznaczenia różnic programowych
·         wznowienia studiów
podanie
procedura
do 14 dni przed terminem upływu płatności poszczególnych raty
Złożenie podania w sprawie płatności czesnego w ratach innych niż wskazuje umowa o warunkach odpłatności (podanie nie będzie rozpatrzone bez dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową)
podanie