Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Akademicka Poradnia Psychologiczna (APP)
  Akademicka Poradnia Psychologiczna organizuje „Trening komunikacji interpersonalnej”. Celem treningu jest poznanie i zrozumienie mechanizmów komunikacji z drugim człowiekiem. Zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy zwiększa szanse na efektywne kontakty interpersonalne w przyszłości. Studentów zainteresowanych udziałem w treningu prosimy o kontakt mailowy z dr. Andrzejem Dakowiczem (a.dakowicz@uwb.edu.pl).

Akademicka Poradnia Psychologiczna

Oferuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku indywidualne, bezpłatne konsultacje z zakresu poradnictwa psychologicznego.

Działalność Akademickiej Poradni Psychologicznej polega na udzielaniu wsparcia psychologicznego, informacyjnego oraz psychoedukacji. Poradnia nie prowadzi psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Każdemu studentowi przysługują 2 spotkania (trwające 45 minut) w Akademickiej Poradni Psychologicznej w semestrze akademickim.

Poradnia działa zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego.

Z oferty Poradni można skorzystać po uprzednim kontakcie e-mailowym i umówieniu się z jedną z pracujących w niej osób.

Zespół tworzą pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej

Terminy dyżurów APP w semestrze zimowym 2019/2020 i adresy e-mailowe:

 dr Andrzej Dakowicz, a.dakowicz@uwb.edu.pl

 dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk, a.nowakowska@uwb.edu.pl

 dr Irena Parfieniuk, i.parfieniuk@uwb.edu.pl