Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Rejestracja na przedmioty / Seminaria / Studia niestacjonarne
WYKAZ PROMOTORÓW SEMINARIUM LICENCJACKIEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Pedagogika - studia niestacjonarne pierwszego stopnia - do rejestracji poprzez USOS-web

  1. Jakubowska Emilia, dr
  2. Kalisz Łukasz, dr
  3. Kowalczuk Karol, dr
  4. Sacharczuk Joanna, dr
  5. Suplicka Agnieszka, dr
  6. Zińczuk Monika, dr
WYKAZ PROMOTORÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM. 2020/2021