Facebook
 
Strona główna / Studenci / Rejestracja na przedmioty / Seminaria / Studia niestacjonarne
WYKAZ PROMOTORÓW SEMINARIUM LICENCJACKIEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2019/2020

Pedagogika - studia niestacjonarne pierwszego stopnia - do rejestracji poprzez USOS-web

  1. Hałaburda Elżbieta, dr
  2. Kalisz Łukasz, dr
  3. Kowalczuk Karol, dr
  4. Kunat Beata, dr
  5. Młynarczuk-Sokołowska Anna, dr
  6. Suplicka Agnieszka, dr
  7. Szorc Katarzyna, dr
  8. Wróblewska Walentyna, dr

Praca socjalna - studia niestacjonarne pierwszego stopnia - do rejestracji poprzez USOS-web

  1. Filipek Agnieszka, dr
  2. Borowik Joanna, dr
WYKAZ PROMOTORÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH w roku akademickim. 2019/2020