Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
UWAGA STUDENCI

W dniu 25.02.2020 od godz. 11.30 dziekanaty będą nieczynne

W związku z wyborami przedstawicieli do Senatu i przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 25.02.2020 od godz. 11.30 dziekanaty będą nieczynne.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Patronem Nagrody jest Profesor Tadeusz Kotarbiński - pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego - wybitny uczony, humanista, filozof, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym,
  • została opublikowana w 2019 roku i jest to jej pierwsze wydanie,
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Więcej informacji:

Ogłoszenie

Laureaci i nominowani 

Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą spośród pięciu, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali 29 listopada 2020 roku w Filharmonii Łódzkiej.

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

W imieniu Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Białymstoku informujemy o programie ,,Aktywny samorząd - Moduł II - ,,POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM’’ finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
realizowanym przez Miasta Białystok.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do kosztów czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod nr tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem białystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.

Zaproszenie na bezpłatny program staży zawodowych
Semestr letni

Szanowni Studenci,
Semestr letni rozpoczyna się od dnia 17.02.2020r.
Błędnie pojawiające się zajęcia w czasie sesji egzaminacyjnej 04.02 – 16.02.2020r.,
należy zgłosić bezpośrednio do Ewy Wieremiejuk e.wieremiejuk@uwb.edu.pl.

34567
Strona 5 z 14