Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
Ważność legitymacji studenckich ELS do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów   „§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

SZKOLENIE „RAZEM NA RZECZ BARDZIEJ SPRAWIEDLIWEGO ŚWIATA DLA WSZYSTKICH”

Na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się bezpłatne jednodniowe, 5 godzinne szkolenie organizowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

ADRESACI: Studenci Wydziału Nauk o Edukacji

CEL SZKOLENIA: zapoznanie z koncepcją edukacji globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z kształtowaniem postaw, takich jak szacunek, empatia, otwartość i solidarność.

CHARAKTER SZKOLENIA: warsztatowy

Zakłada wykorzystanie innowacyjnych, włączających metod dydaktycznych, w tym dociekań filozoficznych na rzecz globalnego obywatelstwa oraz elementów metody otwartych przestrzeni dla dialogu i dociekań.

 

TERMIN: 18.04.2020 LUB 23.05.2020

O terminie realizacji warsztatów zdecyduje liczba osób zainteresowanych danym terminem.

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE!

Uczestnik otrzyma CERTYFIKAT!

Przewidziany POCZĘSTUNEK  

 

Liczba miejsc ograniczona (max 24). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISY: Chęć udziału należy zgłosić do Kamili Andrzejuk k.andrzejuk@uwb.edu.pl
pokój nr A8 do 13 marca 2020!

W emailu należy podać: Imię i nazwisko, email, telefon  oraz preferowany termin warsztatu!

Zdaj IELTS w Białymstoku

      

Zdaj IELTS w Białymstoku

Myślisz o pracy, studiach lub życiu za granicą? Test IELTS potwierdza znajomość języka angielskiego niezbędną do studiowania na uczelniach wyższych na całym świecie, życia i pracy w krajach anglojęzycznych. IELTS to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający znajomość języka angielskiego.  Teraz masz możliwość zdania egzaminu IELTS w SPNJO, Uniwersytet w Białymstoku.

Najbliższa sesja w Białymstoku:  20.06.2020

SPNJO organizuje również kurs przygotowujący do testu (20.03-12.06.2020)  w konkurencyjnej cenie.

Więcej informacji:  https://uwb.edu.pl/ielts

Take the IELTS test in Białystok

Do you think about working, studying or living abroad?

IELTS is the world's most popular English language test that confirms the knowledge of English necessary to study at undergraduate or postgraduate levels or live and work in English-speaking countries.  Now you can take the IELTS test at SPNJO, University of Bialystok.

Upcoming test session in Białystok:  20 June 2020

SPNJO also organizes a preparatory course for a test (20.03-12.06.2020)  at a competitive price.

More information: https://uwb.edu.pl/ielts

Nabór wolontariuszy do projektu ,,Metamorfozy – odkryj swoje drugie oblicze''

Studentki II roku studiów magisterskich zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 06 marzec 2020 roku o godzinie 11:45  na Wydziale Nauk o Edukacji, Uniwersytetu w Białymstoku. Sala: C 1.2.

Podczas spotkania przybliżone zostaną cele oraz działania poprzez, które będą realizowane. Od 1 marca rusza PROJEKT: „Metamorfozy - odkryj swoje drugie oblicze" ! Jest to druga edycja autorskiego projektu skierowanego do podopiecznych Młodzieżowego Centrum i Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. 

Jeżeli masz trochę wolnego czasu, chęci pomoc innym, chcesz rozwija swoją wiedzę praktyczną w pracy z wychowankiem, a przy okazji masz mnóstwo energii oraz poczucia humoru.. to ... 

Potrzebujemy właśnie Ciebie ! Jeżeli zainteresowała Cię oferta zapraszamy po resztę szczegółów na spotkanie informacyjne!

szkolenie z praw i obowiązków studenta dla osób, które nie uczestniczyły w nim wcześniej

W dniu 2 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w sali 208 w Rektoracie (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się szkolenie z praw i obowiązków studenta dla osób, które nie uczestniczyły w nim wcześniej. Będzie sprawdzana lista obecności. Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Igielska
Przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i jakości kształcenia
Parlamentu Studenckiego UwB

23456
Strona 4 z 14