Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
Konkurs na najlepsze prace magisterskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dot. niepełnosprawności. Termin zgłaszania prac upływa 15 października br. 

W konkursie na najlepsze prace magisterskie przyznamy nagrody w kategoriach:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

W konkursie na najlepsze prace doktorskie tak wyróżnionych kategorii nie ma.

Łączna pula nagród w tym roku przekracza 90 tys. zł.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo na stronie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/do-15-pazdziernika-mozna-zglaszac-prace-w-konkursie-otwarte-drzwi/

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ „DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

oraz działające przy Katedrze:

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB

i Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej

mają zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 roku w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-2020).

Partnerami Konferencji są: Województwo Podlaskie oraz Parlament Studencki UwB.

Uwaga: Studenci UwB, mają możliwość bezpłatnego udziału w Konferencji i opublikowania artykułu w ramach dofinansowania z Parlamentu Studenckiego. Jest to zatem doskonała okazja do wzbogacenia swojego dorobku naukowego i zwiększenia szans na stypendium za działalność naukową. Liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaproponowany temat wystąpienia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Informacji o bezpłatnych miejscach udziela dr Łukasz Kalisz (lukaszk@uwb.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy Konferencji

 

Komunikat

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa

Kalendarz egzaminów dyplomowych
Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych
 1. Praca dyplomowa jest składana jedynie w wersji elektronicznej w systemie APD.
 2. Podpisane oświadczenie antyplagiatowe należy wgrać do systemu APD, a oryginał dokumentu dostarczyć:
 1. w przypadku obrony zdalnej przesłać listem na adres:

Wydział Nauk o Edukacji UwB

ul. Świerkowa 20

15-328 Białystok

z dopiskiem studia stacjonarne/niestacjonarne)

 1. w przypadku obron na Wydziale: przekazać przewodniczącemu komisji w dniu obrony.
  (oświadczenie antyplagiatowe)
 1. Informacje do suplementu ukończenia studiów o: przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich (dotyczy aktywności na Uniwersytecie w Białymstoku) należy przesłać drogą mailową do właściwego dziekanatu do dnia 25.06.2020.
 2. Dokonanie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł. na indywidualne konto w systemie USOSweb (zakładka płatności, należności nieopłacone, rodzaj opłaty – inne- za wydanie dyplomu ukończenia studiów). Uwaga – każdy student posiada unikatowy numer konta
 3. Kartę obiegową należy dostarczyć przy odbiorze dyplomu (karta obiegowa).
 4. Od roku akademickiego 2019/20 nie wymagane są zdjęcia do dyplomu.
12345
Strona 1 z 12