Strona główna / Studenci / Domy studenta / Ogłoszenia
Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl

tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

pn.- wt. 9.00-15.00
czw.- pt. 9.00-15.00

Dyżury:
08.12.2018 r. (sobota)
15.12.2018 r. (sobota)


Miejsca w akademiku na okres 30 dni i dłuższy
  • przy zakwaterowaniu od 1 października do 30 czerwca przyznawane są zgodą  dziekana na wniosek studenta złożony w Dziekanacie
  • przy zakwaterowaniu od 1 lipca do 30 września przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta

Miejsca w akademiku na okres krótszy niż 30 dni

  • przy zakwaterowaniu całorocznym przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.


Przydział miejsc w domach studenta na r. ak. 2019/2020

miejsca w akademiku przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście)
w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów Białystok, ul. Świerkowa 20 (pok. nr A 9.1),
w terminie: 
 

II,  III rok (r.ak. 2019/2020):
04 lipiec – 26 lipiec 2019 r. 
 
I rok (r.ak. 2019/2020):
17 lipiec – 31 lipiec 2019 r.
02 wrzesień – 25 wrzesień 2019 r.
 
Do wniosku o przydział miejsca w akademiku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach i oświadczenia obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne.
 
Student składający wniosek o przydział miejsca w akademiku i wniosek o stypendium socjalne dostarcza dwa komplety dokumentów