Facebook
 
Strona główna / Studenci / Rozkłady zajęć / Studia stacjonarne
STUDIA MAGISTERSKIE - JEDNOLITE

Siatka zajęć na rok 2019/2020

 

semestr zimowy
1.10.2019 - 16.02.2020

semestr letni
16.02.2020 – 30.09.2020

I rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
(po licencjacie)

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

Studia licencjackie - I stopnia

Siatka zajęć na rok 2019/2020

 

semestr zimowy
1.10.2019 - 16.02.2020

semestr letni
16.02.2020 – 30.09.2020

I rok studiów

Pedagogika

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika - w zakresie:
Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika -  w zakresie:
Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

III rok studiów

Pedagogika - w zakresie:
Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Animacji Kultury z Arteterapią

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

Studia magisterskie – II stopnia

Siatka zajęć na rok 2019/2020

 

semestr zimowy

1.10.2019 - 16.02.2020

semestr letni

16.02.2020 – 30.09.2020

I rok studiów

Pedagogika

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika - w zakresie:
Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

Ze względu na fakt, że migracja danych w systemie planowania zajęć następuje codziennie o godzinie 17:00, wszelkie zmiany w rozkładach zajęć będą widoczne dopiero po godzinie 17:00
Planista zastrzega zmianę realizacji zajęć w obrębie grup wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, a także specjalności. Pełnym odzwierciedleniem realizacji zajęć są WYŁĄCZNIE rozkłady.