Strona główna / Studenci / Studia II stopnia / Pedagogika / Plany studiów

 Rok akademicki 2019/2020


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA
- animacja kultury z arteterapią
- opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna (do wyboru: kuratela sądowa lub penitencjarystyka)
- menadżer oświaty

 

STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA
- animacja kultury z arteterapią
- opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna (do wyboru: kuratela sądowa lub penitencjarystyka)
- menadżer oświaty

Rok akademicki 2018/2019


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA

- pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika wczesnoszkolna
- animacja kultury z arteterapią
- opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna (do wyboru: kuratela sądowa lub penitencjarystyka)
- menadżer oświaty

 

STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

- pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika wczesnoszkolna
- animacja kultury z arteterapią
- opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna (do wyboru: kuratela sądowa lub penitencjarystyka)
- menadżer oświaty

Rok akademicki 2017/2018


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA

- pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika wczesnoszkolna
- animacja kultury z arteterapią
- edukacja dla bezpieczeństwa
- opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna (do wyboru: kuratela sądowa lub penitencjarystyka)
- pedagogika regionalna i międzykulturowa
- menadżer oświaty

 

STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

- pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika wczesnoszkolna
- animacja kultury z arteterapią
- edukacja dla bezpieczeństwa
- opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna (do wyboru: kuratela sądowa lub penitencjarystyka)
- pedagogika regionalna i międzykulturowa
- menadżer oświaty