Facebook
 
Strona główna / Studenci / Stypendia / Ogłoszenia
Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk
m.cyunczyk@uwb.edu.pl

Mgr Magdalena Jarosz
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

Dodatkowe dyżury Dziekanatu

14.03.2020r. (sobota)

28.03.2020r. (sobota)

godz. 9.00-13.00

Terminy wypłat stypendiów

MARZEC 2020

KWIECIEŃ 2020

MAJ 2020

CZERWIEC 2020

31

30

29

30
POMOC MATERIALNA STUDENTÓW W R. AK. 2019/2020

Należy zapoznać się z regulaminem świadczeń dla studentów oraz harmonogramem wnioskowania

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 30 Rektora UwB z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów UwB - obowiązujący od 1 października 2019 r.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wnioski studenta. Wnioski powinny być wypełnione i zarejestrowane w wersji elektronicznej oraz złożone w wersji papierowej. Studenci:

  1. wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem systemu USOSweb

  (uzupełniają dane dotyczące członków rodziny, o które prosi system – na podstawie zaświadczeń i oświadczeń) (instrukcja na stronie uwb.edu.pl)

następnie po wygenerowaniu i podpisaniu wniosków

  1. składają wnioski w formie papierowej łącznie z oryginałami zaświadczeń i oświadczeń

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomogi można złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Edukacji UwB - ul. Świerkowa 20, pok. A 9.1

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można złożyć w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB – ul. Świerkowa 20 B, pok. 17

Od roku ak. 2019/2020 każdy student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł będzie musiał dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. W przypadku braku tego dokumentu Komisja Stypendialna będzie musiała odmówić studentowi stypendium (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce). Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.

W roku ak. 2019/2020 stosuje się zasady przyznawania stypendium rektora określone w Zarządzeniu nr 27 Rektora UwB z dnia 20.09.2016 r. – w zakresie określonym w § 33 nowego Regulaminu świadczeń dla studentów UwB