Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Archiwalne katedry i zakłady / Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Prof. dr hab. Mirosław Sobecki

Kierownik zakładu

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty:
Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji (2008-2011) – projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki – Członek Rady Naukowej
Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w kontekście migracji i tradycyjnej wielokulturowości regionu (grant badawczy 2009-2012) – Członek zespołu badawczego; współautor raportu
 

Dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB
Dr Joanna Sacharczuk

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar