Strona główna / Pracownicy / Wydarzenia / Zaproszenia na Konferencje i inne wydarzenia naukowe:

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Wolontariusz Pokolenia Y

Termin i miejsce: 22 listopada 2019 r.
Organizator:  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Miejsce szkolenia: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z: zaproszeniem, komunikatem II konferencji oraz informacjami nt. pokolenia Y na: https://konferencje.aps.edu.pl/wolontariuszpokoleniay/


 

Funkcjonowanie systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczesnych środowiskach wychowawczych.
I Międzynarodowa Konferencja nt. Evidence-Based Practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.
28-29.03.2019 roku
Miejsce
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

strona konferencji


 

XII Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i badanie biografii „Biografie rodzinne i uczenie się”
15-16 lutego 2019 – Łódź
Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
Patronat honorowy: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Miejsce konferencji: 91-519 Łódź, ul. Rogowska 26
e-mail: konferencjabb@gmail.com
Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tytułem wystąpienia/prezentacji oraz tezami referatu należy dokonać wypełniając formularz internetowy: https://goo.gl/forms/EIaeYYcImW8sHbFD2


 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
zapraszają na konferencję z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

która odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 14.15 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (sala 103) przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku

Zaproszenie


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kryzys człowieczeństwa?
Edycja III
1968 – Co pozostało po rewolucji kulturowej z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku?

Termin: 05 – 06 grudnia 2018
Miejsce: Kraków, Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26

Strona internetowa konferencji


 

Szanowni Państwo,
w imieniu prof. dr hab. Izabeli Święcickiej, prorektor ds. nauki serdecznie zapraszam do udziału w prezentacji
Jak napisać dobry projekt grantowy?
Prowadzący: dr  Piotr Guzowski i dr Radosław Poniat.
Termin: 19.11.2018 r. (poniedziałek), godz. 9.00.
Miejsce: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, sala nr 108 A, I piętro.


 

Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
zaprasza na Ogólnopolskie Sympozjum Naukowym zatytułowane:

Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji...?
 

Konferencja odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej 30 listopada 2018 roku.
Więcej informacji


 

Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
oraz Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Kultura i Wychowanie. Floriana Znanieckiego Koncepcje i Recepcje

organizowaną pod patronatem Jm Rektora UAM prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego, która odbędzie się w poznaniu 28 listopada 2018r. w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.
Więcej informacji


 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego

Termin Konferencji: 30 listopada 2018 roku
Termin przysyłania zgłoszeń: 15.09.2018
Miejsce: Instytut Pedagogiki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40

Strona konferencji:
http://www.aps.edu.pl/konferencje/homo-transgressivus-w-poszukiwaniu-sensu-istnienia-od-transgresji-ku-transcendencji/


 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. W ramach obchodów jubileuszu w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Krakowie odbędzie się
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja,
do udziału w której mamy zaszczyt zaprosić Państwa.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo w załączonym Komunikacie nr 2.
Karta zgłoszenia