Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Zakład Twórczej Resocjalizacji

Kontakt: (85) 745 75 43

Pracownicy

 

Przedmioty nauczania:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • readaptacja społeczna
 • profilaktyka społeczna
 • diagnoza w resocjalizacji
 • metodyka wychowania resocjalizującego
 • podstawy probacji i penitencjarystyki
 • subkultury młodzieżowe
 • patologie społeczne
 • kryminologia
 • resocjalizacja instytucjonalna
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy resocjalizacyjnej
 • warsztaty pracy w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych
 • programy profilaktyczno-resocjalizacyjne
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński - kierownik Zakładu

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Iwona Klonowska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Beata Boćwińska-Kiluk
Mgr Anna Chańko-Kraszewska

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Piotr Chlebowski

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Emilia Wołyniec-Kurkowska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar