Facebook
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kontakt: (85) 745 74 02
pip.zpw@uwb.edu.pl

Pracownicy


Zainteresowania naukowe:

W ostatnich latach pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej realizują wspólny projekt badawczy: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży – poziomu, rozwój, uwarunkowania.

Badania prowadzone przez pracowników skoncentrowane są wokół ośmiu kompetencji kluczowych dziecka w średnim i późnym dzieciństwie oraz pedagogicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju tych kompetencji. Badania nasze osadzone są nie tylko w pedagogice, ale także w psychologii rozwoju dziecka. Na podstawie diagnozy poziomu i uwarunkowań rozwoju kluczowych kompetencji dziecka, które Unia Europejska uznała za podstawowy warunek jego dobrego funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego -  poszukujemy adekwatnych strategii wspierania rozwoju tych kompetencji w warunkach edukacji zinstytucjonalizowanej.

Cykliczne konferencje naukowe:

Białystok 2002 – Temat: Rodzice-Dziecko – Nauczyciel. Konteksty rozwoju i edukacji

Augustów 2005 – Temat: Dziecko-sukcesy i porażki

Supraśl 2008 – Temat: Edukacja dziecka- mity i fakty

Białystok 2014 – Temat: Kompetencje kluczowe człowieka w społeczeństwie wiedzy

Białystok 2019 – Temat: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym (Organizatorzy: Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Zakład Pedagogiki Inkluzyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „INNOVATIONE” w Białymstoku) 

Konferencje naukowo-dydaktyczne:

Konferencja naukowo-metodyczna dla dyrektorów i nauczycieli przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej na temat Programowanie w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej, 08 grudnia 2017 (przy współpracy z MODM Białystok).

Szkolenie dla studentów III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na temat Programowanie w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej, 08, 09 grudnia 2017.

Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna dla pracowników uczelni wyższych, studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz członków Polskiego Komitetu OMEP na temat Rola dorosłych w rozwijaniu zainteresowań i pasji dzieci, 29 września 2018 (przy współpracy z World Organisation for Early Childhood Education [OMEP Polska]).

Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na temat: Europejskie partnerstwo edukacyjne w białostockich przedszkolach i szkołach, 19 października 2018 (przy współpracy z MODM Białystok).

Seminaria:

Białystok 2017 - Seminarium „Przedszkola leśne - teoria i praktyka” zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundację Trzy Czte Ry! prowadzącą przedszkole „Puszczyk” w Białymstoku (pod honorowym patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku).

Białystok 2017 - I Międzywydziałowe Seminarium pn. Dziecko (literatura - sztuka - wychowanie) zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii), Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych (Wydział Filologiczny), Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem UwB.

Białystok 2019 - Seminarium naukowe „Dzieciństwo – jak naprawdę je rozumiemy? Codzienne życie dzieci punktem wyjścia do własnych poszukiwań teoretyczno-badawczych i praktycznych” zorganizowane przez Katedrę Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Publikacje zwarte pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - plik pdf

Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY
Grant Białostockie Talenty XXI wieku – IV edycja - finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. na terenie miasta Białegostoku przez m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku. Realizowane zadania: 1) prowadzenie badań naukowych, 2) prowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztatów dla uczniów z białostockich szkół podstawowych i średnich).


 

 

Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB

Grant:

Projekt badawczy (Grant KBN) - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umowa nr N106 4557 33: „Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich” (czas realizacji: 3.10.2007 – 3.10.2009) (kierownik projektu).

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Małgorzata Bilewicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Barbara Dudel
Dr Elżbieta Hałaburda

Dr Elżbieta Hałaburda
 
 ela_h@wp.pl

Grant:

Projekt badawczy (Grant KBN) - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umowa nr N106 4557 33: „Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich” (czas realizacji: 3.10.2007 – 3.10.2009) (realizator projektu).

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 

Dr Katarzyna Nadachewicz

e-mail: ka_nad@wp.pl
 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska
Mgr Emilia Jakubowska

Granty:

  • Zadanie badawcze - Uzyskane środki na finansowanie badań Młodych Naukowców w 2013 roku „Wychowanie obywatelskie w klasach I-III szkół podstawowych w Białymstoku”.
  • Zadanie badawcze - Uzyskane środki na finansowanie badań Młodych Naukowców w 2014 roku „Wychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym w procesie edukacji szkolnej”.
  • Projekt badawczy (Grant PRELUDIUM 8) - Narodowe Centrum Nauki – „Wychowanie obywatelskie w klasach I-III szkoły podstawowej” (15.12.2014, oceniony pozytywnie, niefinansowany) (kierownik projektu).
  • Projekt badawczy (Grant PRELUDIUM 10) - Narodowe Centrum Nauki – „Wychowanie obywatelskie w edukacji wczesnoszkolnej” (15.12.2015, oceniony pozytywnie, niefinansowany) (kierownik projektu).
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Sandra Kadłubowska
  Mgr Sandra Kadłubowska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Agnieszka Dominika Laskowska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Adam Naruszewicz
Mgr Adam Naruszewicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Monika Żak-Skalimowska
Mgr Monika Żak-Skalimowska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar