Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Archiwalne katedry i zakłady / Zakład Kulturoznawstwa

Kontakt: 85 745 72 68


Pracownicy:

D
r hab. Katarzyna Citko, prof. UwB - kierownik Zakładu


Dr hab. Edward Kulikowski, prof.UwB
Dr hab. Krzysztof Arcimowic
z, prof. UwB
Dr Ewa Kępa
Dr Wojciech Siwak
Dr Tomasz Adamski
Mgr Anna Maria Korzińska
Mgr Joanna Mytnik
Mgr Dorota Pękacka
Mgr Irena Szawiel
Mgr Mariola WojtkiewiczPrzedmioty nauczania:

- kultura muzyczna,
- teoria sztuki,
- teoria kultury,
- kultura plastyczna,
- metodyka nauczania plastyki,
- metodyka nauczania muzyki,
- emisja głosu,
- gra na instrumencie,
- muzykoterapia,
- techniki lalkarskie,
- techniki plastyczne,
- terapia ruchowa,
- terapia przez sztukę (muzykę, plastykę, literaturę, dramę),
- estetyka,
- wiedza o teatrze,
- wiedza o filmie,
- historia sztuki,
- problemy uczestnictwa w kulturze,
- polska literatura współczesna,
- kultura żywego słowa - ekspresja sceniczna,
- upowszechnianie plastyki,
- upowszechnianie muzyki,
- diagnoza potrzeb kulturalnych,
- metodyka animacji kulturalnej,
- kultura audiowizualna,
- sztuka reklamy,
- edytorstwo komputerowe.


Badania naukowe:

Pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa prowadzą badania z dziedziny antropologii kultury, estetyki, teorii i historii poszczególnych sztuk (film, malarstwo, muzyka, teatr, literatura współczesna), a także studiów nad płcią w kulturze (gender studies) oraz teorii reklamy i medioznawstwa. Oprócz pracowników zainteresowanych teorią, w Zakładzie pracują artyści oraz metodycy muzyki i plastyki kształcący animatorów kultury i nauczycieli.
 

 

 

dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB
- kierownik Zakładu Kulturoznawstwa

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY
W latach 2013-2014 Krzysztof Arcimowicz był członkiem zespołu zajmującego się analizą dyskursu w projekcie badawczym Rodziny z wyboru kierowanym przez dr hab. Joannę Mizielińską, prof. IP PAN w Warszawie (projekt finansowany ze środków budżetowych na naukę w ramach grantu „Idea Plus”). Raporty:
• Krzysztof Arcimowicz, Rodziny z wyboru w polskim dyskursie parlamentarnym (liczba stron standaryzowanych – 96).
• Krzysztof Arcimowicz, Rodziny z wyboru w dyskursie kościelnym (liczba stron standaryzowanych – 59).
• Krzysztof Arcimowicz, Rodziny z wyboru w polskich filmach oraz telesadze „Barwy Szczęścia”. Analiza dyskursu (liczba stron standaryzowanych – 52). 


 

dr Wojciech Siwak

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

dr Tomasz Adamski

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 


 

dr Ewa Kępa

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


mgr Anna Maria Korzińska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

 

Mgr Joanna Mytnik

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

mgr Dorota Pękacka

 
 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

mgr Irena Szawiel

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 


 

mgr Mariola Wojtkiewicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar