Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Historii i Teorii Wychowania / Zakład Historii Wychowania

Kontakt: (85) 745 72 78

Pracownicy

Przedmioty nauczania

 • Dzieje wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
 • Etyka w pracy pracownika socjalnego
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Filozoficzne podstawy wychowania
 • Historia instytucji resocjalizacyjnych
 • Historia pedagogiki specjalnej
 • Historia pracy socjalnej
 • Historia wychowania
 • Kierunki wychowania w pedagogice XX i XXI wieku
 • Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Współczesne nurty teoretyczne w pedagogice

Badania naukowe

- Szkolnictwo na ziemiach Polski północno-wschodniej w okresie zaborów.
- Kierunki wychowania i rozwój szkolnictwa w II Rzeczypospolitej.
- Działalność oświatowa.
- Losy dzieci i martyrologia nauczycielstwa polskiego w czasie II wojny światowej.
- Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce Ludowej.
- Indoktrynacja młodzieży w Polsce w latach 1945-1956.
- Zagrożenia płynące ze współczesnych trendów edukacyjnych.
- Krytyczna ocena w nowej reformie treści nauczania.
- Pedagogika personalistyczna, jej geneza i perspektywy.
- Aktywność społeczno-oświatowa Polskiego Białego Krzyża.
- Szkolnictwo prywatne na terenie województwa bialostockiego w okresie III Rzeczypostoplitej.
- Edukacja Tatarów polskich.
- Historia kształcenia katechetycznego w archidiecezji białostockiej.
- Historia Towarzystwa św. Franciszka Salezego.
- Współczesne zastosowanie systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko.

Wybrane publikacje pracowników Katedy

         
         
Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska - kierownik

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

dr hab. Urszula Wróblewska

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

dr Joanna Dąbrowska

dr Joanna Dąbrowska
 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY
Udział w projektach dydaktycznych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 –  Projekt nr WND-POKL03.03.02-00-012/09 Nauczyciel XXI wieku
–  Projekt nr 015/3.3/POKL/SPB/2009 Studia podyplomowe przygotowujące do wykonania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
– Projekt nr UDA.POKL.03.03.02.-00-037/10-00  Usus est optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem
Opracowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dyżury mentorskie on-line na portalu projektu, udzielanie wsparcia studentom i opiekunom praktyk m.in. w zakresie rozwiązywania problemów związanych z metodyką prowadzenia zajęć, wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, przygotowaniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci dysfunkcyjnych.

dr Łukasz Kalisz

 

Dr Łukasz Kalisz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY
Kierownik projektu: „Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - PRELUDIUM 3, DEC-2012/05/N/HS6/04037, okres realizacji 29.01.2013 -28.01.2016

dr Agnieszka Suplicka

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar