Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Pracownia Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej

Kontakt:(85) 745 72 79
e-mail: zaig@uwb.edu.pl

Pracownicy

Zakład Andragogiki i Gerontologii powstał w roku 2006. W latach 2006 – 2009 jego kierownikiem była dr hab. Małgorzata Halicka. Od roku 2009 pracami zespołu kieruje dr hab. Jerzy Halicki. Działalność naukowo – badawcza i dydaktyczna Zakładu koncentruje się na zagadnieniach dotyczących uczenia się i nauczania ludzi dorosłych i starych oraz na problemach związanych ze starzeniem się i starością człowieka. Pod opieką naukową pracowników Zakładu funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów.W Zakładzie Andragogiki i Gerontologii realizowane są następujące przedmioty:

- andragogika 

- andragogika specjalna 

- biomedyczne podstawy życia społecznego 

- człowiek starszy i jego wspomaganie 

- metodyka pracy socjalnej 

- ochrona własności intelektualnej 

- pedagogika pracy 

- podstawowe problemy społeczne 

- podstawy socjologii 

- poradnictwo zawodowe 

- prawa człowieka 

- seminarium licencjackie 

- seminarium magisterskie 

- socjologia 

- teoria i praktyka kształcenia ustawicznego 

- teoria pracy socjalnej 

- terapia zajęciowa w ramach pomocy społecznej 

- współczesne problemy socjologii

Naturalną konsekwencją zainteresowań naukowych członków Zakładu jest ich aktywność w obszarze publikacji, organizacji konferencji naukowych oraz realizacji projektów badawczych (zarówno ministerialnych jak również o zasięgu europejskim).  

 Organizowane konferencje naukowe: 

- Przemoc wobec osób starszych, Białystok, 26 października 2012 r. 

- Bezpieczeństwo ludzi dorosłych i starszych,Olecko, 10-13 września 2009 r. 

- Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych, Białystok, 12-13 października 2007 r. 

- Zostawić ślad na ziemi, Białystok 22-23 września 2006 r. 

- Zjawisko przemocy w środowisku życiowym człowieka starego, Białystok, 15 grudnia  2006 r.

 Projekty naukowo-badawcze i dydaktyczne realizowane z udziałem pracowników Zakładu:

    - lata 2011 - 2013 - ZOOM – Gesellschaft für Prospektive Entwicklung. Koordynator: dr Barbara Nägele. Projekt badawczy pt. Mind the Gap. Improving intervention 

 - lata 2009 - 2010 - Intymna przemoc partnerska wobec kobiet starszych – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr JLS/2007/DAP-1/056 30-CE-0227520/OO-07 

- lata 2009 - 2010- Deutsche Hochschule der Polizei (Münster). Koordynator: prof. dr hab. Thomas Görgen Projekt badawczy pt. Intimate Partner Violence against older Women nr JLS/DAP/2007-1 w ramach To Prevent and Combat Violence Against Children, Young People and Women and to Protect Victims and Groups at Risk, w ramach DAPHNE III finansowany przez Komisję Europejską 

- lata 2007 – 2009 - Przemoc wobec ludzi starych w Polsce. Na przykładzie badań środowiskowych na Podlasiu. Projekt badawczy własny nr N 116 032 31/3950 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  - lata 2007 - 2009 - Berufsforderungsinstitut   Steiermark, Graz, Austria. Koordynator: dr Kathrin Karloff. Projekt dydaktyczny pt. European Quality Standards for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and IT-based Settings IANUS  nr. LLP - Grundtvig IANUS 134057-LLP-1-2007-1-AT-GRUNDTVIG-GMP.

Elementy dydaktyki dorosłych 

Erik Ericson

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Krzysztof Czykier
Dr Krzysztof Czykier

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Joanna Gregorczuk

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar