Facebook
 


Zapraszamy na wykład otwarty
 z zakresu etyki nauczyciela

Wychowanie nastolatków
– współpraca zamiast manipulacji


który wygłosi Karol Domagała
(salezjanin, wychowawca, psycholog, psychoterapeuta)
 

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2019 roku (czwartek)
w godz. 15.30 – 17.30  
w Auli im. J. Korczaka Wydziału Nauk
o Edukacji UwB

Więcej informacji na stronie ksm.uwb.edu.pl

Czytaj dalej...

Działając zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, publikujemy Raport samooceny (wraz z załącznikami) kierunku pedagogika prowadzonego na Wydziale Nauk o Edukacji (wcześniej Wydział Pedagogiki i Psychologii) Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj dalej...

Z satysfakcją informujemy, że dr Marta Kowalczuk-Walędziak została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki „Miniatura 3”. Tematem projektu jest „Poszukiwanie czynników warunkujących wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli do doskonalenia ich praktyki zawodowej z perspektywy teorii planowanego zachowania - ocena operacjonalizacji i sposobu pomiaru zmiennych”.

Więcej o projekcie na stronie UwB: https://uwb.edu.pl/ i NCN https://www.ncn.gov.pl/

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Wydział Nauk o Edukacji
Katedra Studiów Społecznych i Edukacyjnych
Katedra Historii i Teorii Wychowania
oraz
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

mają zaszczyt zaprosić na

IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Rethinking Teacher Education for the 21st Century

na temat

Kształcenie nauczycieli w kontekście idei Janusza Korczaka

Teacher Education in Light of Janusz Korczak's Legacy

Termin: 18 listopada 2019 r.

Miejsce obrad: Wydział Nauk o Edukacji, Budynek C, sala 02
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

 

Czytaj dalej...

Szanowni Państwo,

zapraszam wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych na spotkanie z Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Izabelą Święcicką poświęcone ewaluacji działalności naukowej. Spotkanie odbędzie się dn. 7 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 15.30 w sali C02.

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
Prof. dr hab. Mirosław Sobecki

Czytaj dalej...

Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z instytucjami partnerskimi: Uniwersytet Warszawski, Malmo Universitet (Szwecja), Latvijas Kristiga Akademija (Łotwa), Klaipedos Universitetas (Litwa) otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Szkolnictwo Wyższe, Partnerstwa Strategiczne) na realizację projektu „Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context”.

Realizatorzy projektu w ciągu 35 miesięcy opracują i przetestują anglojęzyczny moduł kształcenia na studiach z pedagogiki i pracy socjalnej do pracy z młodzieżą w globalizującym się społeczeństwie (od szeroko pojętej edukacji po interwencje resocjalizacyjne).  W ramach projektu będą zrealizowane międzynarodowe badania porównawcze na temat sytuacji młodzieży, ponadto zostaną opracowane: program kształcenia, podręcznik i antologia tekstów dla studentów. Ukoronowaniem projektu będzie Letnia Szkoła która odbędzie się w lipcu 2022 w Białymstoku.

Osobą kierującą pracami przygotowawczymi oraz koordynatorem projektu jest dr hab. Krzysztof Sawicki z naszego Wydziału.

Czytaj dalej...

  

 

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, na zaproszenie Komisji Europejskiej, wzięła udział w drugim europejskim szczycie na temat edukacji poświęconym profesji nauczycielskiej „Teachers first: excellence and prestige for the European Education Area”, który odbył się w Brukseli 26 września 2019 roku. Gospodarzem spotkania był Tibor Navracsics, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 800 osób, w tym ministrowie edukacji, badacze, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy oświatowi, którzy podczas paneli dyskusyjnych i warsztatów wspólnie zastanawiali się nad kondycją profesji nauczycielskiej, możliwymi sposobami modyfikacji programów kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, współpracą międzynarodową nauczycieli w ramach programu Erasmus+. W trakcie spotkania zaprezentowano także Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019, w którym dokonano analizy postępów w realizacji celów UE w zakresie kształcenia i szkolenia. 

Więcej informacji nt. szczytu https://ec.europa.eu/education/summit_en

Czytaj dalej...

Godziny Rektorskie
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
ogłasza 31 października 2019 r.
dniem rektorskim

Czytaj dalej...

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zebranie wyborcze przedstawicieli 
do Rady Wydziału w grupie Pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
 
na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 
które odbędzie się dnia 
17 października  2019 roku czwartek) o godz. 10.00 
w sali nr C 02 (mała aula budynek C)

 

Czytaj dalej...

Wydziałowa Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zebranie wyborcze przedstawicieli 
do Rady Wydziału w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 
jako podstawowym miejscu pracy 
które odbędzie się dnia 
17 października  2019 roku (czwartek) o godz. 09.00 
w sali nr C 02 (mała aula budynek C)

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>