Uniwersytet w Białymstoku niniejszym zawiadamia, że w dniu 13.04.2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie zamówienia: Świadczenie usługi przewozu osób dnia 14.04.2019r. będących uczestnikami wykładu i koncertu inauguracyjnego realizowanych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie pt. „Akademia Trzeciego Wieku”, nr w systemie SL2014: POWR.03.01.00-00-T247/18, złożonym w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

Wynik postępowania

 

Czytaj dalej...

Dziekan oraz Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Marii Sobolewskiej-Popko w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali A202 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

Czytaj dalej...

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
ogłasza zamówienie na
Świadczenie usługi przewozu osób  w ramach projektu: „Akademia Trzeciego Wieku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Czytaj dalej...

Katedra Edukacji Międzykulturowej 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 
przy współpracy 

Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN oraz 
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej   
zapraszają do udziału w XIV konferencji naukowej 
z cyklu „Edukacja międzykulturowa” na temat: 
 
CZŁOWIEK POGRANICZA - WYZWANIA HUMANISTYCZNEJ EDUKACJI 
21-22 maja 2019r. 
Białystok 
 
Czytaj dalej...

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
oraz Zakład Pedagogiki Inkluzyjnej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „INNOVATIONE”
w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na 
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
na temat
PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 
która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20, w auli C02
Czytaj dalej...

ZAKŁAD DYDAKTYKI OGÓLNEJ
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


ma zaszczyt zaprosić

NA X AUGUSTOWSKIE SPOTKANIE NAUKOWE 
EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE
(prezentacje – polemiki – propozycje)


POD PATRONATEM JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
PROF. ZW. DRA HAB. ROBERTA CIBOROWSKIEGO
oraz
KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Augustów, 8-10 września 2019 roku

                                                       ... wróćmy nad jeziora ...

Czytaj dalej...

Szanowni Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz Studenci,
 
w dniu 28 marca 2019 roku, o godz. 8.30-10.00 zapraszam do udziału w spotkaniach, które będą prowadzone przez Henrieke VanDiest, Hasib Moukaddim, Erna Koekkoek z Christelijke Hogeschool Windesheim w Zwolle (Holandia):
 

1/ Praca socjalna w Holandii – wybrane zagadnienia (sala C219)
2/ Przestępczość nieletnich w Holandii - profilaktyka, resocjalizacja (sala C02).
 
W obu spotkaniach studenci będą mogli uzyskać informacje o możliwościach studiowania w ramach Programu Erasmus+.
 
Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Sawicki

Czytaj dalej...

Osoby, które zadeklarowały swój udział w warsztatach Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w terminie 25 – 26 marca 2019 r. zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem działania.

Czytaj dalej...

Szanowni Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
rozpoczęła się rekrutacja na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020.
 
Zainteresowane wyjazdem osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 marca o godz. 13.30 w sali C2.2 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
Czytaj dalej...

10 doktorów habilitowanych oraz 44 doktorów odebrało pamiątkowe dyplomy podczas uroczystości promocyjnej, jaka 6 marca (środa) 2019 r. odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku.

 
Większość badaczy, którzy zostali promowani, uzyskała stopnie w 2018 r., kilka osób - w 2017 i 2019 r. W tym gronie są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku, jak i osoby, które nie są związane zawodowo z największą podlaską uczelnią, ale wybrały UwB jako miejsce swojej habilitacji lub doktoryzowania.
 
Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>