Facebook
 

19 lutego 2020 Prof. dr hab. Mirosław Sobecki podpisał porozumienie o współpracy
z Panią Edytą Haraburdą Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku. W ramach współpracy podejmowane będą działania służące podnoszeniu jakości i atrakcyjności kształcenia uczniów oraz przyszłych nauczycieli. Porozumienie zainicjowały Dr Barbara Dudel oraz Pani Katarzyna Zajączkowska nauczycielka SP9, Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

 

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 20 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17
uprzejmie informuje, że w dniu


26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.00
w Sali Rady Wydziału Nauk o Edukacji (A.202)
przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory uzupełniające
do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie profesorów i profesorów uczelni
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji
oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...

Godziny dziekańskie w dniu 20.02.2020 w godz. 10.00 - 12.00

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji prof. dr hab. Mirosław Sobecki ogłasza godziny dziekańskie w dniu 20.02.2020 od godz. 10.00 do godz. 12.00 w związku z wyborami do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku. 

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 12 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

uprzejmie informuje, że w dniu


20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00

w Sali Rady Wydziału Nauk o Edukacji (A.202) przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie profesorów i profesorów uczelni
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 12 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

uprzejmie informuje, że w dniu


20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00

w sali A. 204  przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (pracowników niesamodzielnych)
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...

W sobotę 1 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk o Edukacji przebywała grupa uczniów z Wołkowyska uczęszczających do Szkoły Społecznej Związku Polaków na Białorusi. Są to uczniowie zainteresowani studiowaniem w Polsce. Podczas sobotniej wizyty mieli oni możliwość zapoznania się z Wydziałem Nauk o Edukacji, jego ofertą dydaktyczną oraz infrastrukturą. Uczniowie z opiekunami zwiedzili także kampus Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj dalej...

W ramach projektu badawczego w konkursie PRELUDIUM NCN pt. „Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie” (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=10377) dr Karol Konaszewski, dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB i dr Marcin Kolemba opublikowali artykuły z Impact Factor.

1. Konaszewski, K., Niesiobędzka, M., & Kolemba, M. (2019). Social and personal resources and adaptive and non-adaptive strategies for coping with stress in a group of socially maladjusted youths. “European Journal of Criminology”. Impact Factor = 2.211. Artykuł pod linkiem: https://doi.org/10.1177/1477370819895977

2. Konaszewski, K., Kolemba, M., & Niesiobędzka, M. (2019). Resilience, sense of coherence and self-efficacy as predictors of stress coping style among university students. „Current Psychology”, 1-11. Impact Factor = 1.468. Artykuł pod linkiem:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-019-00363-1

Czytaj dalej...

Akademia Trzeciego Wieku, to program działań edukacyjnych adresowany do osób w wieku 60+ z województwa podlaskiego. Jego celem jest wspieranie aktywizacji i integracji seniorów, odkrywanie pasji, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności. Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych wykładach i warsztatach, koncertach, wycieczkach. Proponowane zajęcia realizowane są przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, przede wszystkim Wydziału Nauk o Edukacji. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem projektu sprawują koordynatorzy: dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, dr hab.  Tomasz Sosnowski

adres strony: http://www.atw.uwb.edu.pl/

Z przyjemnością prezentujemy wypowiedzi uczestników I tury projektu w filmie zrealizowanym przez Podlaską Akademicką Telewizję Internetową (PATI) https://www.youtube.com/watch?v=FBod1hB8Ld0

 

 

Czytaj dalej...

Doktor Łukasz Kalisz uzyskał wyróżnienie za pracę doktorską w międzynarodowym Konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny. Dyplomem została także uhonorowana Pani Promotor Profesor dr hab. Elwira Jolanta Kryńska. Wręczenie dyplomów i nagród finansowych odbyło się 6 stycznia 2020 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas uroczystego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Czytaj dalej...

Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>