Facebook
 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB serdecznie zaprasza osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB w dniu 09.06.2020 r. o godzinie 10.00 na SPOTKANIE REKRUTACYJNE ONLINE na platformie ZOOM.

W programie:

  1. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok 2020/2021
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Pytania kandydatów

Wymagana jest rejestracja do 05.06.2020 r. pod adresem: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl. Istnieje możliwość przesyłania pytań przed spotkaniem rekrutacyjnym.

Czytaj dalej...


Drodzy Studenci,  

w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, zapraszam wszystkich chętnych studentów do pracy w ramach wolontariatu. Chcemy wspomagać - w przypadku zaistnienia braków kadrowych – działania w Domach Pomocy Społecznej w naszym województwie.  W zależności od potrzeb w poszczególnych DPS-ach, może być zapotrzebowanie na wolontariuszy do realizacji zadań: pielęgnacyjno-opiekuńczych, terapeutycznych, związanych z organizacją czasu wolnego, terapii zajęciowej, czynności porządkowych i pomocniczych, kucharskich, czy też związanych z elementarnym wsparciem psychologicznym.

Chcemy stworzyć bazę studentów - wolontariuszy, skłonnych do podjęcia się takiej pracy. Utworzona baza powinna zawierać imię i nazwisko osoby chętnej do zaangażowania się do pomocy w formie wolontariatu oraz dane do kontaktu (telefon, e-mail).

Domy Pomocy Społecznej, które będą korzystały z usług wolontariuszy zobligowane będą m.in. do zgłoszenia takiej  osoby do ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku, jeżeli nie podlegają takiemu ubezpieczeniu z innego tytułu), jak również stosowania się do zapisów Działu III – Wolontariat,  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688).

Koordynatorem działań z ramienia Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku jest mgr Joanna Gregorczuk (j.gregorczuk@uwb.edu.pl).

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem działań.

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

   prof. dr hab. Mirosław Sobecki

Czytaj dalej...

Struktura życia społecznego z powodu covid-19 nagle zmieniła się, i wciąż wirus coś nam odbiera. W kontrze, wiele działań koncertuje się wokół profilaktyki i leczenia oraz kontroli zniszczeń, które już dosięgły wszystkie regiony naszego kraju, w tym Podlasie. Odczuwanie stresu i niepokoju, w tak niezwykłych i nieprzewidywalnych warunkach jest normalne. W trudnej sytuacji znaleźli się nie tylko seniorzy, osoby w średnim wieku, ale dzieci i młodzież, które nie mogą chodzić do szkoły, czy przedszkola, biegać po podwórku, spotykać z rówieśnikami, uczęszczać na zajęcia dodatkowe, itd. 

 

Czytaj dalej...Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
i Przewodniczący Rady Dyscypliny
Pedagogika Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają o publicznej obronie
rozprawy doktorskiej mgr Iwony Lewkowicz.
Temat dysertacji:
Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy w przedszkolu

Obrona odbędzie się 19 marca 2020 roku, o godz. 12.00, w sali 202
na Wydziale Nauk o Edukacji, przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

Obrona została odwołana!

 

Czytaj dalej...

Pracownicy Katedry Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu w Białymstoku: prof. dr hab. Elwira J. Kryńska, dr Joanna Dąbrowska, dr Agnieszka Suplicka, dr Łukasz Kalisz zostali zaproszeni przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie (PAU) do udziału w projekcie: Słowniki Bibliograficzne Uczonych Polskich (nr UMO-0333/NPRH7/H11/86/2018) Pedagodzy.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Okres realizacji projektu: 2019-2023.

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany, na czteroletnią kadencję, Zastępcą Przewodniczącego Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rada Polityki Penitencjarnej zajmuje się m.in.: inicjowaniem nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych; oceną bieżącej polityki penitencjarnej; inicjowaniem, przeprowadzaniem i wspieraniem badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/rada-polityki-penitencjarnej

 

Czytaj dalej...

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała środki finansowe dr hab. Tomaszowi Bajkowskiemu i dr Karolowi Konaszewskiemu na realizację 1-miesięcznego stażu naukowo-badawczego w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. Aleksandra Puszkina w roku akademickim 2019/2020 w ramach umów dwustronnych i istniejącej współpracy bilateralnej między Polską a partnerami zagranicznymi. Celem stażu jest przeprowadzenie badań na temat "Zasoby osobiste i społeczne młodzieży akademickiej z Białorusi i Polski".
 

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>