Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z instytucjami partnerskimi: Uniwersytet Warszawski, Malmo Universitet (Szwecja), Latvijas Kristiga Akademija (Łotwa), Klaipedos Universitetas (Litwa) otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Szkolnictwo Wyższe, Partnerstwa Strategiczne) na realizację projektu „Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context”.

Realizatorzy projektu w ciągu 35 miesięcy opracują i przetestują anglojęzyczny moduł kształcenia na studiach z pedagogiki i pracy socjalnej do pracy z młodzieżą w globalizującym się społeczeństwie (od szeroko pojętej edukacji po interwencje resocjalizacyjne).  W ramach projektu będą zrealizowane międzynarodowe badania porównawcze na temat sytuacji młodzieży, ponadto zostaną opracowane: program kształcenia, podręcznik i antologia tekstów dla studentów. Ukoronowaniem projektu będzie Letnia Szkoła która odbędzie się w lipcu 2022 w Białymstoku.

Osobą kierującą pracami przygotowawczymi oraz koordynatorem projektu jest dr hab. Krzysztof Sawicki z naszego Wydziału.

Czytaj dalej...

  

 

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, na zaproszenie Komisji Europejskiej, wzięła udział w drugim europejskim szczycie na temat edukacji poświęconym profesji nauczycielskiej „Teachers first: excellence and prestige for the European Education Area”, który odbył się w Brukseli 26 września 2019 roku. Gospodarzem spotkania był Tibor Navracsics, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 800 osób, w tym ministrowie edukacji, badacze, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy oświatowi, którzy podczas paneli dyskusyjnych i warsztatów wspólnie zastanawiali się nad kondycją profesji nauczycielskiej, możliwymi sposobami modyfikacji programów kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, współpracą międzynarodową nauczycieli w ramach programu Erasmus+. W trakcie spotkania zaprezentowano także Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019, w którym dokonano analizy postępów w realizacji celów UE w zakresie kształcenia i szkolenia. 

Więcej informacji nt. szczytu https://ec.europa.eu/education/summit_en

Czytaj dalej...

Godziny Rektorskie
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
ogłasza 31 października 2019 r.
dniem rektorskim

Czytaj dalej...

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zebranie wyborcze przedstawicieli 
do Rady Wydziału w grupie Pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
 
na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 
które odbędzie się dnia 
17 października  2019 roku czwartek) o godz. 10.00 
w sali nr C 02 (mała aula budynek C)

 

Czytaj dalej...

Wydziałowa Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zebranie wyborcze przedstawicieli 
do Rady Wydziału w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 
jako podstawowym miejscu pracy 
które odbędzie się dnia 
17 października  2019 roku (czwartek) o godz. 09.00 
w sali nr C 02 (mała aula budynek C)

Czytaj dalej...

Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 10 października 2019 r. o godz. 12.00, Aula Wydziału Nauk o Edukacji (ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok)


Program uroczystości

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie, powitanie Gości
 • Wystąpienie prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego, Rektora UwB
 • Wręczenie dyplomów honorowych
 • Wręczenie Nagrody Santander Universidades
 • Immatrykulacja studentów i doktorantów
 • Gaude Mater Polonia
 • Wręczenie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku i nadanie tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu
 • Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów
 • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Marka Konarzewskiego pt. Globalne wyzwania: czy im sprostamy?
 • Gaudeamus
 • Spotkanie koktajlowe
Czytaj dalej...

1 października 2019 r. odbyły się spotkania ze studentami 1 roku I i II stopnia studiów stacjonarnych. W spotkaniach uczestniczył Prorektor ds. studenckich, dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, dziekani naszego Wydziału oraz pracownicy dziekanatów studiów stacionarnych. Studenci przy obecności władz złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS), zaświadczenia o byciu studentem i inne dokumenty nadające status studenta.

Czytaj dalej...

26.09.2019 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Zgodnie z tradycją pierwszego października rozpoczynamy nowy rok akademicki, ale już pod nowym szyldem jako Wydział Nauk o Edukacji.

W nadchodzącym roku spodziewać się możemy wielu zmian strukturalnych i programowych.

Życzymy Wszystkim pracownikom i studentom udanego, satysfakcjonującego roku akademickiego 2019/20.

Kolegium Dziekańskie

Czytaj dalej...

W dniu 01 października 2019 r. odbędą się spotkania w sprawie organizacji studiów wg załączonego harmonogramu. Pozostałe zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć podanym w USOS-web.

Kierunek

Godzina

Sala

PEDAGOGIKA
I rok I stopnia

8.00

C02

PRACA SOCJALNA
I rok I stopnia

PEDAGOGIKA
I rok II stopnia

8.30

A236

PRACA SOCJALNA
I rok II stopnia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA
studia jednolite 5-letnie

9.00

CO1

PEDAGOGIKA SPECJALNA
studia jednolite 5-letnie

Obecność jest obowiązkowa.

Podczas spotkania zostaną wydane Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS), zaświadczenia o byciu studentem i inne dokumenty nadające status studenta.

Czytaj dalej...

Fot. Archiwum prywatne

27 czerwca 2019 r. w Warszawie Prof. dr hab. Mirosław Sobecki odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Serdecznie gratulujemy!
 
Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>