Poczta UwB Facebook
 
The Nature of Criminal Behavior: How Genomics and Biological Measures are Impacting Criminology

Nazwa wydarzenia: The Nature of Criminal Behavior: How Genomics and Biological Measures are Impacting Criminology

Data: 11 stycznia 2021 r.

Godzina: 17:00

Opis:

(English version below)
Zachowania kryminogenne majążne podłoże, a zrozumienie ich etiologii jest istotne nie tylko z poznawczego punktu widzenia, ale także dla podejmowania odpowiednich oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Szczególnie interesujące stały się w ostatnim czasie oddziaływania biologiczne, które przez wielu badaczy uznawane są za podstawę ludzkiego zachowania. Takie stanowisko budzi także wiele kontrowersji, które stają się także przyczynkiem do podejmowania kolejnych badań w tym zakresie. Jednym z najbardziej znanych naukowców, który podejmuje to wyzwanie w obszarze genetyki i zachowań kryminalnych jest prof. James Christopher (J.C.) Barnes, który podczas spotkania podzieli się z nami swoją wiedzą i wynikami prowadzonych badań.

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza na certyfikowane seminarium naukowe pt. „The Nature of Criminal Behavior: How Genomics and Biological Measures are Impacting Criminology”, które poprowadzi prof. J. C. Barnes z University of Cincinnati (USA).

Seminarium odbędzie się 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w formie online.

Zapisy odbywają się poprzez formularz Google dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/8DqLQ53k9EveDcRG8

Informacja na temat platformy, na której odbędzie się Seminarium zostanie podana wkrótce.

Seminarium zostanie przeprowadzone w języku angielskim.
___________________________________________
Wydarzenie jest cz
ęścią cyklu seminariów naukowych poświęconych biologicznym korelatom zachowań przestępczych. Informacje na temat kolejnych wydarzeń w ramach cyklu będą na bieżąco publikowane na stronie Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.


The background of criminal behavior is differential. Understanding its etiology is important both from the cognitive perspective as well as for establishing appropriate preventive and social rehabilitation interactions. Biological interactions, considered by many researchers as the basis of human behavior, have become particularly interesting recently. This assumption raises a lot of controversy, which contributes to more research in this field. One of the most famous scientists who takes up this challenge in the field of genetics and criminal behavior is prof. James Christopher (J.C.) Barnes, who will share his knowledge and research results with us during the meeting.

Department of Special Education and Creative Activity of the Faculty of Education of the University of Białystok would like to invite you to the certified scientific seminar entitled: „The Nature of Criminal Behavior: How Genomics and Biological Measures are Impacting Criminology”, which will be conducted by Prof. J.C. Barnes of the University of Cincinnati (USA).

The seminar will be held online on January 11, 2021 (Monday) at 5pm Central European Time (UTC+01:00).

Registration takes place via the Google form available at the following link:

https://forms.gle/BL1Ku9GWXm8a4tro8 (for participants from outside Poland).

Information about the online platform where the Seminar will take place will be announced soon.

The language of the seminar is English.
____________________________________________
The event is a part of a series of scientific seminars about the biological correlates of criminal behavior. Information about the next events in the series will be posted on the Facebook site of the Faculty of Education, University of Bialystok.

powrót