Poczta UwB Facebook
 
Uwaga Studenci!

Informujemy, że od 3 grudnia 2020 r. została otwarta na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Tury te będą otwarte do 30 czerwca 2021 r.

Dziekanat ds. Socjalno-Bytowych i Praktyk Studenckich

powrót