Poczta UwB Facebook
 
Wydział Nauk o Edukacji Partnerem Merytorycznym projektu „Białostocka Szkoła Ćwiczeń - kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie wraz z Partnerami Merytorycznymi Uniwersytetem w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2 realizują działania w zakresie tworzenia szkoły ćwiczeń będącej miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli stosujących w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne i wychowawcze.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. Projekt nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.08.2022.

Wydział Nauk o Edukacji reprezentują: dr Barbara Dudel i dr Monika Zińczuk.

Więcej informacji:

https://2slo.bialystok.pl/projekty/bialostocka-szkola-cwiczen/

W ramach działań Białostockiej Szkoły Ćwiczeń planowana jest konferencja „KOMPETENCJE KLUCZOWE W SYSTEMIE EDUKACJI”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.

I część - sesja plenarna 10.00 – 12.00 adresowana jest do kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli. Iwona Zaborowska z Narodowego Forum Doradztwa Kariery przybliży strukturę i funkcje „Szkoły Ćwiczeń”. Prelegentami są: prof. dr hab. Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński oraz dr Barbara Dudel, Uniwersytet w Białymstoku.

II część panelowa 12.30 – 15.15 w formie webinariów tematycznych (do wyboru) jest skierowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszenia elektroniczne pod adresem: https://tiny.pl/78l72

 

powrót