Poczta UwB Facebook
 
Obchody Światowego Dnia Wolontariusza na Wydziale Nauk o Edukacji

Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza na Wydziale udostępniamy nagranie z panelu zorganizowanego przez Zakład Pedagogiki Społecznej, w ramach Seminarium naukowego  nt. "Wolontariat w dobie pandemii Koronawirusa COVID-19". Pamięci pomysłodawcy - dr hab. Tomasza Sosnowskiego. W panelu głos zabrali:

- Paweł Jordan – współtwórca Centrum Wolontariatu w Polsce, Prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie,

- Marek Masalski – dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS,

- Kinga Szoka – studentka Wydziału NoE, Regionalny Koordynatorka Akademii Przyszłości;

- Bogusław Lewkowicz – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach.

Seminarium jest kontynuacją wieloletniej tradycji obchodów Światowego Dnia Wolontariusza, którą na Wydziale zainicjował w 2003 roku Tomasz Sosnowski. Jako społecznik i naukowiec ukazywał idee wolontariatu jako ważny element rozwoju każdego człowieka.

Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, przypadającego 05 grudnia, prof. dr hab. Mirosław Sobecki - Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji, składa serdeczne podziękowania wszystkim społecznikom za ich pracę i poświęcenie oraz życzy satysfakcji i poczucia wspólnoty w wielkiej rodzinie pasjonatów wolontariatu.

powrót