Poczta UwB Facebook
 
Książka współredagowana przez Dr Martę Kowalczuk-Walędziak ukaże się w Wydawnictwie Palgrave Macmillan

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak podpisała umowę wydawniczą z renomowanym międzynarodowym wydawnictwem Palgrave Macmillan na wydanie książki "The Palgrave Handbook of Teacher Education in Central and Eastern Europe". Pani Doktor jest pierwszym redaktorem tej pracy, przygotowywanej we współpracy z Prof. Rozą Valeevą (Kazan Federal University, Rosja); Prof. Mariją Sablić (University of Osijek, Chorwacja) oraz Prof. Ianem Menterem (Oxford University, Wielka Brytania). Celem książki jest analiza trendów, przemian i wyzwań w kształceniu nauczycieli w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku oraz wskazanie niezbędnych kierunków zmian, stosownie do wyzwań i potrzeb XXI wieku. Książka obejmuje 22 rozdziały przygotowane przez 55 autorów - wybitnych specjalistów i badaczy problematyki kształcenia nauczycieli z tej części kontynentu. Rozdział dotyczący kształcenia nauczycieli w Polsce jest przygotowywany przez dr hab. Alicję Korzeniecką-Bondar, dr Martę Kowalczuk-Walędziak oraz dr hab. Hannę Kędzierską, prof. UWM. Przewidywany termin publikacji: czerwiec 2021

powrót