Poczta UwB Facebook
 
FORUM DOKTORANTÓW Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku

W imieniu dr hab. Ewy Gruszewskiej, prof. UwB – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku zapraszamy całą społeczność Wydziału Nauk o Edukacji do udziału w FORUM DOKTORANTÓW Szkoty Doktorskiej Nauk Społecznych UwB.

Spotkanie ma na celu zainicjowanie dyskusji nad koncepcjami rozpraw doktorskich Doktorantów SDNS UwB w szerszym gronie. W trakcie spotkania Doktoranci będą przedstawiali własne koncepcje oraz dotychczasowe wyniki badań (maks. 20 minut), a następnie odbędzie się dyskusja.

Spotkanie w trybie online (za pośrednictwem platformy Blackboard) odbędzie się w kilku terminach:

Pedagogika – 27.11.2020, godz. 11.00 – 13.00

Nauki prawne – 20.11.2020, godz. 11.00 – 13.00

                               04.12.2020, godz. 11.00 – 13.00

Ekonomia i Finanse – 11.12.2020, godz. 11.00 – 13.00

Nauki Socjologiczne - 11.12.2020, godz. 13.30 – 14.30

FORUM DOKTORANTÓW - Pedagogika

FORUM DOKTORANTÓW - Ekonomia i finanse, Nauki socjologiczne

FORUM DOKTORANTÓW - Nauki prawne

powrót