Poczta UwB Facebook
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa w budynku i na terenie Wydziału

W związku z przypisaniem, od 10 października 2020r., miasta Białystok do strefy żółtej, na terenie Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W trosce o zdrowie Nas wszystkich prosimy o respektowanie tego obowiązku w przestrzeni całego budynku i terenu Wydziału – również na zajęciach.

Prof. dr hab. Mirosław Sobecki
Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

powrót