Poczta UwB Facebook
 
Uczeni/one w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

 

Uczeni/one w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Z wielką satysfakcją informujemy, że w strukturach Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN znalazło się wielu naukowców z Wydziału Nauk o Edukacji. Warto podkreślić, że skład komisji/sekcji tworzy 10 uczonych w całego kraju oraz przewodniczący/ca z grona członków/iń KNP PAN.

 

Członkowie KNP z wyboru na kadencję 2020-2024:

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

prof. dr hab. Mirosław Sobecki

prof. dr hab. Marek Konopczyński

 

Wybrani przez zgromadzenie KNP PAN członkowie i członkinie komisji i sekcji:

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Sekcja Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej– przewodniczący

Sekcja Pedagogiki Społecznej

prof. dr hab. Mirosław Sobecki

Komisja ds. polityki szkolnictwa wyższego i ewaluacji osiągnięć naukowych

Komisja ds. informacji

Komisja ds. współpracy międzynarodowej

Sekcja Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej

Sekcja Pedagogiki Młodzieży

Sekcja Pedagogiki Społecznej

 

prof. dr hab. Marek Konopczyński

Komisja ds. czasopism i wydawnictw

Komisja ds. polityki oświatowej

Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej - z-ca przewodniczącego

Sekcja Pedagogiki Społecznej

 

prof. dr hab. Agata Cudowska

Sekcja Pedeutologii

 

dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

Sekcja Gerontologii– z-ca przewodniczącej

 

dr hab. Krzysztof Sawicki

Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB

Specjalistka w ramach subpola Edukacja na obczyźnie

 

dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar

Komisja ds. rozwoju młodych naukowców

 

dr Marta Kowalczuk-Walędziak

Sekcja Pedagogiki Ogólnej- sekretarz

 

mgr Urszula Namiotko

Sekcja Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej

powrót