Facebook
 

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza

uprzejmie informuje, że w dniu

23 września 2020 r. (środa) w godz. 8:30 – 8:50

odbędą się wybory protokolanta i trzech członków komisji skrutacyjnej

23 września 2020 r. (środa) w godz. 9.00-10:00

odbędą się wybory do Rady Wydziału Nauk o Edukacji UwB

w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Wybory odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemu ankieter.uwb.edu.pl.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Edukacji UwB

 

Zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela określonej grupy pracowników do Rady Wydziału Nauk o Edukacji możliwe jest wyłącznie przez osobę uprawnioną do głosowania do dnia 22 września do godz. 13:00. Kandydaci o fakcie zgłoszenia zostaną poinformowani e-mailowo (bądź telefonicznie) do dnia 22 września do godz. 13:10.

Zgłoszenia należy złożyć drogą e-mailową na adres Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej dra Łukasza Kalisza (lukaszk@uwb.edu.pl). W celu potwierdzenia tożsamości autora wiadomości prosimy o korzystanie wyłącznie z adresów służbowych (……@uwb.edu.pl). Możliwe jest także zgłoszenie kandydata w wersji papierowej (zał. 1), które należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk o Edukacji (pokój 1) z zachowanie powyższego terminu.

Aby dany kandydat znalazł się na liście wyborczej, konieczne jest dostarczenie podpisanego przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (zał. 2) do dnia 22 września do godz. 14:00. Oświadczenie przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej poprzez złożenie go w dziekanacie Wydziału Nauk o Edukacji (pokój 1) z zachowaniem powyższego terminu.

Zgłoszenie oraz oświadczenie dostarczone po terminie wyklucza zgłoszoną osobę z kandydowania w wyborach.

Lista kandydatów oraz link do głosowania zostaną wysłane na adresy e-mailowe osób uprawnionych do głosowania w dniu 22 września do godz. 15:00.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone bezpośrednio po ich zakończeniu na stronie http://noe.uwb.edu.pl

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Edukacji UwB

Zał. 1 - Zgłoszenie kandydata

Zał. 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

powrót