Facebook
 
Liczne wrześniowe publikacje pracowników Wydziału

 
  
 

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że wkraczamy w nowy rok akademicki 2020/21 z wieloma monografiami pracowników Wydziału (w porządku alfabetycznym):

  • Barbara Dudel, Katarzyna Zajączkowska, Uczę się matematyki z „Magicznym Drzewem".
  • Anna Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych.
  • Karol Konaszewski, Pedagogika wrażliwa na resilience. Studium teoretyczno-empiryczne.
  • Anna Krajewska, Teoretyczne, badawcze i praktyczne podstawy dydaktyki akademickiej we współczesnej szkole wyższej.
  • Jolanta Muszyńska, Poczucie wspólnotowości i partycypacja społeczna w perspektywie pedagogicznej. Casus środowisk wiejskich.
  • Tomasz Prymak, Świadomość prawna w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży szkolnej.
  • Agnieszka Sobolewska-Popko, Orientacje życiowe współczesnych matek.

Autorom serdecznie gratulujemy!

powrót