Facebook
 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę programową na kierunku pedagogika

Z radością informujemy, że w ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek pedagogika I i II stopnia otrzymał ocenę pozytywną, o czym informuje Uchwała Nr 593/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

powrót